Studie rond de Return on Investment in de georganiseerde sport

Geschreven door Basketbal Vlaanderen in Clubnieuws op

De Vlaamse Sportfederatie (VSF), koepelorganisatie van sportfederaties in Vlaanderen, zal in partnership met Deloitte een studie lanceren om de maatschappelijke Return on Investment van de georganiseerde sport in Vlaanderen in kaart te brengen. Elke euro die in de georganiseerde sport geïnvesteerd wordt, verdient zichzelf immers terug via de positieve effecten van sport en bewegen in de maatschappij. 

Daarnaast komt er een studie inzake bijkomende financieringsmogelijkheden voor de relance van onze sector, waarmee VSF vervolgens in gesprek zal gaan met de overheid. Om de kwaliteit van de socio-economische impactstudie zo hoog mogelijk te krijgen, hebben we de medewerking van de clubs nodig. Een belangrijke bouwsteen van de studie is immers data/informatie van jullie club.

In dit geval gaat het om de jaarrekening dd. 31/12/2019 of later. (bv. 30/06/2020 )

Dataverzoek Clubs

Is het daarom mogelijk om het document in de bijlage ingevuld terug te bezorgen aan roeland@vlaamsesportfederatie.be tegen maandag 11 januari?

Op basis van jullie data en die van talrijke andere clubs in Vlaanderen is het mogelijk om de sociale en economische impact te berekenen van het georganiseerd sporten in Vlaanderen. De individuele data zal dan ook enkel gebruikt worden om een optelsom van alle clubs te kunnen maken. Het spreekt voor zich dat alle aangeleverde data/informatie door Deloitte vertrouwelijk zal behandeld worden, enkel in kader van deze studie zal gebruikt worden, en louter zal gebruikt worden in een geconsolideerde vorm en niet verstrekt zal worden aan derde partijen.

Heb je vragen, dan kan je terecht bij VSF-medewerker Roeland Zwaenepoel.