Verduidelijking m.b.t. spelerslijsten seizoen 2019-2020

Geschreven door Basketbal Vlaanderen in Competitie op

De volledige regelgeving m.b.t. het indienen van spelerslijsten vind u terug in het Huishoudelijk Reglement, deel competitie, artikel 291. 

ART. 291 – KWALIFICATIE ALS JEUGDSPELER

A) STELREGEL

In éénzelfde jeugdcategorie, zijn er verschillende niveaus van competitie: Niveau 1, Niveau 2, Niveau 3, Niveau 4 en Niveau 5. Voor alle ploegen, behalve op niveau 5, die aan de jeugdcompetitie deelnemen bestaat de verplichting een spelerslijst in te dienen en n.a.v. wedstrijden ook voor te leggen. Deze lijsten moeten voor de eerste resultaatgebonden wedstrijd ingebracht worden via de toepassing die daartoe door Basketbal Vlaanderen ter beschikking wordt gesteld. Ze zijn publiekelijk consulteerbaar.

Op het wedstrijdformulier mogen maximum 2 spelers uit dezelfde jeugdcategorie vermeld worden die op de spelerslijst staan van een op een lager niveau spelende ploeg of die niet op een spelerslijst vermeld staan bij de leeftijdscategorieën U14, U12, U10 en U8 (zie verder “Speciale maatregel voor de jeugdcategorieën: U12 en U14” en “Speciale maategel voor de jeugdcategorieën: U8 en U10”).

Het wedstrijdformulier mag verder ook nog aangevuld worden met spelers uit een jongere leeftijdscategorie.

Na de eerste fase van het kampioenschap mogen op de spelerslijst maximum 2 spelers geschrapt worden. De geschrapte spelers kunnen worden toegevoegd aan de spelerslijst van een op lager niveau spelende ploeg. Spelers mogen onbeperkt toegevoegd worden alsook verplaatst worden naar de lijst van een hoger spelende ploeg. Indien de geschrapte speler een dubbelspeler betreft op basis van CD 291 bis, dan vervalt de overeenkomst zoals beschreven in vernoemd artikel en kan de speler enkel nog aantreden bij de club van aansluiting.

Speciale maatregel voor de jeugdcategorieën U12 en U14:

Ploegen ingeschreven op niveau 4 (of niveau 3 bij meisjesreeksen) dienen geen spelerslijst in te dienen, al blijft het verboden om spelers op het wedstrijdformulier te vermelden die op de spelerslijst staan van een hoger spelende ploeg. 

Speciale maatregel voor de jeugdcategorieën: U8 en U10:

Voor deze ploegen dienen geen spelerslijsten ingediend te worden.

Spelers mogen op het wedstrijdformulier geplaatst worden van om het even welke ploeg binnen hun club rekening houdend met de beperkingen van CD 292..

B) SANCTIES

Indien bij controle van het wedstrijdformulier door het bevoegd Departement blijkt dat de lijst van de ingeschreven spelers van een ploeg niet bestaat, of dat er overtredingen tegen de lijst werden gemaakt, wordt dit volgens CD art. 274 bestraft met verloren verklaarde wedstrijd en de boete die in de TTB wordt vermeld. 

Indien na controle door het bevoegd Departement blijkt dat bedoelde lijst wel degelijk bestaat maar deze enkel niet werd voorgelegd, wordt enkel een boete zoals voorzien in de TTB opgelegd. (Bij gebruik van het digitaal wedstrijdformulier is deze bepaling niet van toepassing)

C) TERM "OPGESTELD"

De term "opgesteld" in de zin van een speler opgesteld in een bepaalde ploeg betekent: "op het wedstrijdformulier vermeld, maar spelen is niet noodzakelijk