Werkgroep Evaluaties Scheidsrechters

Geschreven door Basketbal Vlaanderen in Scheidsrechters op

Eind januari ontvingen wij het ontslag van Mark De Munck als “driver” van de werkgroep Evaluaties bij Basketbal Vlaanderen en dit wegens persoonlijke redenen.
Wij betreuren maar respecteren deze beslissing. Basketbal Vlaanderen wenst Mark ook via deze weg te danken voor zijn inzet en engagement binnen onze werkgroep. We wensen hem alle goeds toe en hopen dat we in de toekomst zeker nog op hem kunnen rekenen als medewerker en evaluator.

Om de continuïteit te garanderen, zal Kurt Coppens voorlopig de taak als driver op zich nemen. Na het seizoen zullen we kijken naar de verdere toekomst.
In de afgelopen week hebben we reeds wat krijtlijnen uitgetekend om onze werkwijze nog meer aan te passen en het hoofd te bieden aan de problemen waar we momenteel mee te kampen hebben. Deze reflectie is volledig in de lijn van de beleidsnota “Official 2.0”.

Waar willen we meer aandacht aan besteden?
1. Communicatie

We horen de kritiek dat er te weinig communicatie is tussen de werkgroep evaluaties en de scheidsrechters. We begrijpen dit volkomen. Vanuit de werkgroep willen wij ons engageren om de scheidsrechters maandelijks te informeren over de nieuwe classificaties die op basis van evaluaties en begeleidingen doorgevoerd worden. Elke 15de van de maand maken we de balans op van de voorbije evaluaties. Op basis hiervan zullen collega’s de kans krijgen om een reeks hoger te fluiten, anderen zullen we wat ademruimte geven in een lagere reeks. Dit alles zullen we communiceren via de nieuwsbrief.
Daarnaast zullen we ervoor zorgen dat de collega’s die een nieuwe classificatie krijgen, persoonlijk zullen gecontacteerd worden door een lid van de werkgroep of – waar dit reeds gebruikelijk was – door een ankerpunt binnen de provincie.
We begrijpen dat er heel wat te doen is en was rond de classificaties en dat dit iets is wat voor velen onder jullie belangrijk is. In de wandelgangen werden de afgelopen tijd veel zaken verteld, vaak berust op onwaarheden, wat we ten stelligste betreuren. We werken aan de hand van een vast systeem en proberen alles zo objectief mogelijk te benaderen.

Mochten er nog vragen zijn kan je deze stellen via het mailadres van de werkgroep:  ds_wg_evaluaties@basketbal.vlaanderen.

2. Meer begeleiding

Op dit ogenblik werden reeds 153 begeleidingen uitgevoerd door Silverreferees. Dit is een heel mooi aantal, maar bepaalde provincies moeten dringend nog een tandje bijsteken. Wij leggen momenteel de contacten met elke provincie om een nieuw streefdoel voorop te stellen en te realiseren. Jonge en beginnende scheidsrechters leren enorm bij van jullie ervaring en de passie waarmee jullie je kennis willen delen.
We danken iedereen die als Silverref zijn minder ervaren/jongere collega’s wil begeleiden en voor het opmaken van het rapport. We ontvangen wekelijks zeer goed gefundeerde verslagen, werkelijk echte pareltjes! We zijn ervan overtuigd dat deze begeleidingen een grote meerwaarde zijn voor het ganse korps!

3. Evaluaties in lagere reeksen

Als we vandaag de balans opmaken van de evaluaties, dan zien we dat er al heel hard gewerkt is in het eerste deel van het seizoen. Misschien heeft u niet dat gevoel maar we hebben dit seizoen al 432 evaluaties (270 competitief en 152 recreatief) uitgevoerd. Dit is een recordaantal voor Basketbal Vlaanderen. Het grootste deel hiervan was in het competitief deel, maar we willen de focus ook leggen op het recreatieve deel! We zijn echter realistisch. De beschikbaarheid van zowel evaluatoren als scheidsrechters maakt dit een heel moeilijke opdracht. Wij danken Hugo Janssens voor zijn engagement om de puzzel van de evaluaties voor heel Vlaanderen week na week opnieuw te leggen.

Door het uitvoeren van meer evaluaties in de lagere reeksen zullen we ook in staat zijn om nog meer verschuivingen te creëren in zowel het recreatief als in competitief gedeelte.

Wat doet de werkgroep evaluaties nog?

Deze werkgroep staat ook in voor het aanduiden van de nieuwe nationale en landelijke officials. Op de vergadering in maart zal hieromtrent de beslissing worden genomen.

In tegenstelling tot vroeger bekijken we nu het grotere geheel en is het niet per definitie dat elke provincie kandidaten mag voordragen.

Om volgend seizoen als nieuwe landelijke official te kunnen fungeren, moet men aan volgende voorwaarden voldoen:

  • Scheidsrechter zijn in Provinciaal A
  • Kaderscheidsrechter zijn of willen worden
  • Aanwezig zijn op de theoretische stage die doorgaat op zondag 26 april 2020 te Destelbergen + slagen voor het theoretisch examen en de loopproef
  • Aanwezig zijn op het volledige Summercamp te Tongerlo (7-8-9 augustus 2020). 
  • Deelnemen aan het X-Mas Tournament 2020 te Kortrijk (tussen Kerst en Nieuwjaar)
Wie maakt deel uit van de werkgroep en wat is hun taak?
Wie werkt samen met de werkgroep, maar heeft geen inzage in de rapporten?