Ga verder naar de inhoud

Veelgestelde vragen rond de nieuwe regeling Verenigingswerk

29 maart 2022
Tips & Tricks

De nieuwe regeling verenigingswerk in 2022 blijft lang onduidelijk en roept dan ook heel wat vragen op. De Vlaamse Sportfederatie lijstte de meest gestelde vragen op die uit de webinar van 23 februari kwamen. En gaven er antwoord op.

Bestuurders die ook actief zijn als trainer, kunnen zij de nieuwe regeling gebruiken?

Ja, maar zij kunnen alleen in hun hoedanigheid van trainer onder de nieuwe regeling vallen. Het mandaat van bestuurder kan dus niet 'afzonderlijk' worden bezoldigd. Best is om in dergelijke gevallen enkel een arbeidsovereenkomst met de trainer te sluiten.

(Brug)gepensioneerden komen ook in aanmerking voor deze regeling?

Bijkomende activiteiten in het kader van een brugpensioen (SWT: stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag) zijn strikt gereglementeerd. Hierbij dient te worden verwezen naar de instructies van de RVA. Globaal genomen komen deze erop neer dat cumuleerbare activiteiten in ieder geval moeten worden aangegeven. Activiteiten, die niet cumuleerbaar zijn (wat hier het geval meestal is) moeten ertoe leiden dat op de controle-kaart het overeenstemmende vakje zwart maken, of een aangifte indienen. Wel opletten, op dit ogenblik zijn er nog geen gedetailleerde instructies van de RVA, waardoor het aangewezen is om op voorhand contact op te nemen met de bevoegde uitbetalingsinstelling.

Wat moet je doen als sportclub als je op dit moment al iemand wil vergoeden via de nieuwe regeling verenigingswerk? Een tijdelijk contract opstellen met afspraken rond taak, duur en loon? Om dan later een definitief contract op te maken aan de hand van jullie model?

Hem eerst als vrijwilliger inschakelen en dan een arbeidsovereenkomst geven is conform de nieuwe regelgeving (als deze in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd is) en er een effectieve aangiftemogelijkheid is (RSZ-tool is nog niet operationeel). Het is op dit ogenblik onduidelijk of die wetgeving effectief retroactief kan worden toegepast.

Als je bij meerdere clubs aan de slag gaat als verenigingswerker, moet je dan de uren samentellen om de maxima per jaar en kwartaal te respecteren?

Inderdaad. Deze worden trouwens in de rsz-tool geregistreerd.

Moet je voor de aangifte beschikken over een rsz-nummer?

Inderdaad, want de sportclub treedt als werkgever op. Je identificeren als werkgever doe je via de onlinedienst WIDE (Werkgever IDentificatie/ion Employeur). Na verwerking van de aanvraag ontvang je een een bevestigingsbrief van de RSZ en een definitief RSZ-nummer.

Is het maximumloon van 6.390 euro bevestigd?

Neen, aangezien de fiscale regelgeving nog niet gepubliceerd is in het Belgisch Staatsblad. Het bedrag staat wel in de voorontwerp. We vermoeden dat het bedrag niet gaat wijzigen. Opgelet, je mag meer loon toekennen, maar dan gaat het fiscale voordeel verloren. De rsz-vrijstelling blijft wel gelden.

Kan je eerst het vrijwilligerswerk uitputten en dan overschakelen op verenigingswerk? Is er een vlotte overgang voorzien in beide richtingen of zijn er beperkingen?

Dat kan. Er is ook geen sperperiode voorzien. Je mag enkel niet op hetzelfde ogenblik als vrijwilliger en 'nieuwe werknemer-verenigingswerker' bij dezelfde organisatie (dus werkgever) aan de slag.

Gerelateerd nieuws

5 tips om gemakkelijk je weg te vinden op de nieuwe website!

29 juli 2022
Tips & Tricks
Je hebt het ongetwijfeld al gezien, sinds maandag 1 augustus 2022 zit onze website in een nieuw jasje! Het is normaal dat je nog niet 100%…

Hoe trek je nieuwe vrijwilligers aan?

31 mei 2022
Tips & Tricks
Elke clubbestuurder vraagt het zich regelmatig af: Hoe kan ik vrijwilligers aantrekken binnen mijn club? Vorige week konden jullie hierover…

Samenwerken met een andere club, hoe doe je dat?

5 mei 2022
Tips & Tricks
Zowel op als naast het veld ondervinden clubs jaarlijks heel wat uitdagingen om hun leden in een optimale context te laten sporten. In…