Wenst u als club graag een trainerscursus te organiseren om zo uw huidige coacheskorps verder op te leiden en/of om nieuwe coaches aan te werven? Lees hieronder dan aan welke voorwaarden u dient te voldoen om een trainerscursus te mogen organiseren.

 

Niveau's

Er bestaan 4 soorten trainerscursussen voor basketbalcoaches:

  • Initiator
  • Instructeur B
  • Trainer B
  • Trainer A (dit is een jaarcursus en wordt slechts om de 2 jaar georganiseerd)

De coaches dienen de opleidingen in deze volgorde te volgen. Klik hier om de opleidingsstramienen per niveau te raadplegen. Daarop kunt u zien hoeveel uur de cursus inhoudt, welke vakken er zijn, wat de toelatingsvoorwaarden zijn, enzoverder. Vanaf Instructeur B niveau is de algemene module niet basketspecifiek en dienen de cursisten dit sporttakoverschrijdend te volgen.

 

Voorwaarden

Een club die graag een trainerscursus wilt organiseren, dient aan volgende voorwaarden te voldoen:

  • Om een cursus te kunnen laten doorgaan, moeten er minstens 12 cursisten deelnemen aan de cursus.
  • De organisator moet zorgen voor een geschikte accommodatie (basketbalvelden + theorielokaal).
  • De organisator dient een cursusverantwoordelijke aan te stellen.
  • Deze cursusverantwoordelijke is verantwoordelijk voor de praktische organisatie (opstellen lessenrooster, contact docenten, afspraken met de accommodatieverantwoordelijke maken, ...).
  • De infobundel voor de cursusverantwoordelijken kunt u hier raadplegen.

 

Periode

Er bestaan 2 soorten cursussen: voorjaarscursussen (periode maart-juni) en zomercursussen (periode augustus-september). De voorjaarscursussen worden voornamelijk ’s avonds en in de weekends gegeven en de zomercursussen worden voornamelijk overdag gegeven. Zomercursussen zijn meer gericht op studenten/leerkrachten die vakantie hebben in die periode.

 

Gelieve onderstaand formulier in te vullen indien u een aanvraag voor de organisatie van een trainerscursus wenst te doen.

Niveau*