Op 1 december 2018 gaven we een stem aan vertegenwoordigers van clubs, scheidsrechters, spelers, coaches, vrijwilligers actief in onze federatie… We vroegen en kregen hun inzichten, verwachtingen én bezorgdheden over een nieuwe structuur, een nieuwe rol, een Basketbal.Vlaanderen 2.0. Zij bekrachtigden de blauwdruk die de Algemene Vergadering van Basketbal.Vlaanderen eerder al goedkeurde. Samengevat is dé prioriteit:

“Via een aangepaste structuur moet Basketbal.Vlaanderen in staat zijn om éénduidige beslissingen te nemen op maat van onze Vlaamse clubs. De communicatie moet hedendaags zijn en op maat van de verschillende stakeholders.”

In januari en februari 2019 werken we verder rond dit thema. In twee klankbordgroepen buigen we ons verder over volgende thema’s:

 

Klankbordgroep 1: de organisatie Basketbal.Vlaanderen

Data vergaderingen: 28/1 (19-21u) & 27/2 (19-21u) te Eurovolleycenter, Beneluxlaan 22,1800 Vilvoorde

In deze klankbordgroep komen volgende vragen aan bod: 

  • Hoe geven we vorm aan de bestuursorganen, hoe zien we het skelet van de organisatie?
  • Welke “bestuursprofielen” hebben we nodig, wat is de ideale duurtijd van de mandaten?
  • Hoe komen beslissingen tot stand, wat verstaan we onder transparante besluitvorming, hoe komen we tot éénduidige beslissingen?
  • Welke administratieve vereenvoudiging is noodzakelijk?
  • Hoe kan de basisstructuur gereorganiseerd worden om echte betrokkenheid op lokaal en bovenlokaal niveau te bewerkstelligen

Klankbordgroep 2: de communicatie tussen Basketbal.Vlaanderen en de stakeholders

Data vergaderingen: 5/2 (20-22u) & 25/2 (19-21u) te Eurovolleycenter, Beneluxlaan 22,1800 Vilvoorde

In deze klankbordgroep komen volgende vragen aan bod:

  • Welke communicatiekanalen gebruiken we waarvoor?
  • Hoe kan de communicatie naar clubs en leden verlopen?
  • Hoe ontwikkelen we een aangepast intern én extern communicatiebeleid in samenwerking met een expert in communicatie.
  • Wat willen de leden van de federatie weten?
  • Hoe kan een lerend netwerk tussen clubs opgezet worden en een cultuur van kennisdeling gecreëerd worden. 

Voor beide klankbordgroepen zal een basisnota verspreid worden als insteek. De vergadersessies worden begeleid door een procesbegeleider zodat efficiënt in de richting van een concreet voorstel wordt gewerkt.
Na de Algemene Vergadering van 30 maart 2019 gaan we over tot uitvoering  van de plannen.

Downloads

Presentatie "proces deugdelijk bestuur" - 1/12/2018 download
Verslagen klankbordgroepen 1/12/2018 download
Verslag klankbordgroep "De organisatie Basketbal.Vlaanderen" - 28/1/2019 download
Verslag klankbordgroep '‘Communicatie tussen Basketbal Vlaanderen en de stakeholders’ - 5/2/2019 download