Basketbal Vlaanderen wil bijdragen tot een kwalitatieve organisatie van promotionele basketbalactiviteiten door materiaal uit te lenen aan clubs en commerciële organisaties.

Art. 1 – Procedure

De aanvrager vraagt minimum 1 week voor de datum van ophaling het materiaal aan via dit formulier. Bij een goedgekeurde aanvraag zal een medewerker van Basketbal Vlaanderen de ontlener inlichten en verdere afspraken maken betreffende het ophalen en terugbrengen van het materiaal. 

Art. 2 – Tarieven verhuur

De huurprijs voor het uitlenen kan u terugvinden via deze link.

  • Bij Basketbal Vlaanderen aangesloten clubs: de vermelde prijzen zijn inclusief BTW en verzekering
  • Organisaties die niet aangesloten zijn bij Basketbal Vlaanderen: de vermelde prijzen zijn excl. BTW en verzekering

De vermelde prijzen gelden voor een verhuur van max. 5 dagen. 

Art. 3 – Periode en duur ontlening

De duur voor verhuur wordt in onderling overleg bepaald, met een max. van 5 dagen. Alle ontleningen die langer dan 5 dagen duren, dienen hiervoor expliciete goedkeuring te krijgen. Extra verzekeringskosten kunnen desgevallend aangerekend worden. Bij het niet naleven van de inlevertermijn, wordt een bedrag van €250/dag aangerekend, te tellen vanaf de afgesproken inleverdatum t.e.m. de reële inleverdatum.

Art. 6 – Verzekering

Elke ontlening gaat verplicht gepaard met het afsluiten van een verzekering bij Basketbal Vlaanderen. Hiervoor is het materiaal verzekerd van het moment dat het in het magazijn van Basketbal Vlaanderen vertrekt tot het er terug aankomt (periode 7 dagen incl. datum ophaling en retour).

Bij het terugbrengen van het materiaal zal het materiaal gecontroleerd worden op schade/defecten. Alle kosten gerelateerd aan de herstelling/vervanging van beschadigde onderdelen, die niet gedekt zijn door de
verzekering, zullen verhaald worden op de ontlener. Er is een franchise van 10% van de schade, met een minimum van €130, voorzien in de polis.

Art. 5 – Afhaling, terugbrengen en transport

Alle afhalingen en leveringen dienen te gebeuren na afspraak met Basketbal Vlaanderen. De transportkosten zijn steeds ten laste van de ontlener. 
Alle materialen zijn af te halen in het magazijn in Vilvoorde (Willem Elsschotstraat 15, 1800 Vilvoorde). Enkel promotiematerialen kunnen ook opgehaald worden in Gent (Ottergemsesteenweg Zuid 808B bus 12, 9000 Gent)

Art. 6 – Aansprakelijkheid

De ontlener :

  • Dient voor de uitgeleende zaken als een goed huisvader zorgen
  • Zal de voorwerpen gebruiken waarvoor ze bestemd zijn en de gebruiksaanwijzingen strikt volgen
  • Mag in geen enkel geval de ontleende materialen overdragen, uitlenen, verhuren of ter beschikking stellen van derden
  • Dient de nodige maatregelen te nemen om de materialen te beschermen tegen alle weersomstandigheden
  • Moet de ontleende materialen op de afgesproken tijdstippen terug binnenleveren
  • Zal bij schade of diefstal, de verantwoordelijke van Basketbal Vlaanderen hiervan onmiddellijk informeren. Bij diefstal is een kopie van het PV noodzakelijk
  • Indien het gaat om uitlening van een court, zal de ontlener verplicht beroep doen op een door Basketbal Vlaanderen erkende firma of medewerker voor het plaatsen en afbouwen van de court. Basketbal Vlaanderen kan hiervoor de nodige contactgegevens bezorgen.

Basketbal Vlaanderen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen, lichamelijke letsels of andere schade die voortvloeien uit het gebruik of misbruik van het ontleende materiaal.

Art. 7 – Facturatie

De factuur voor het ontlenen van materiaal moet voor de ontlening betaald zijn. Eventuele extra kosten zullen nadien via een bijkomende factuur geregeld worden.