Initiaties op lokale promotie-events

Neemt jouw club deel aan een promotie-event in de gemeente? Vul onderstaand formulier in om financiële ondersteuning te vragen voor de lesgevers van jouw club die actief zullen zijn op het event. 
Let op: je moet het formulier invullen voor elke lesgever. 

Algemene gegevens

Informatie over het event

Gegevens lesgever

Voorwaarden om een AOP-contract en vergoeding als lesgever te krijgen:
1. Minimaal 18 jaar zijn
2. Minimaal beschikken over een Initiator diploma Basketbal.
3. De dag waarop initiatie wordt gegeven, moet buiten de werkuren van de lesgever vallen, tijdens verlof kan wel. Ook werklozen, gepensioneerden en zelfstandigen komen in aanmerking.
4. De lesgever mag NIET in ouderschapsverlof of loopbaanonderbreking zijn (problemen RVA).
5. Een lesgever kan maximaal 25 dagen per jaar met AOP-contract werken.
6. Alle persoonlijke gegevens dienen minimaal 1 voor voor de initiatiedag doorgeven worden.

De lesgever voldoet aan de voorwaarden (zie hierboven)