Panathlon Verklaring over ethiek in de jeugdsport

Met de Panathlon-verklaring ga je de verbintenis aan om, over de discussie heen, heldere gedragsregels vast te leggen bij het nastreven van de positieve waarden in jeugdsport.

 • Je streeft de positieve waarden in de jeugdsport actiever, met volgehouden inspanning en met goede planning na.
 • Je zet je inspanningen voort om alle vormen van discriminatie uit de jeugdsport te bannen.
 • Je erkent en aanvaardt het feit dat sport ook negatieve effecten kan verooraken en dat er preventieve en gezonde maatregelen nodig zijn om kinderen te beschermen.
 • Je verwelkomt de steun van sponsors en media, maar gelooft dat die steun in overeenstemming moet zijn met de hoofddoelstellingen van de jeugdsport.

Daarom onderschrijf je formeel het 'Panathlon Charter over de Rechten van het Kind in de Sport'.
Alle kinderen hebben het recht:

 •     sport te beoefenen
 •     zich te vermaken en te spelen
 •     in een gezonde omgeving te leven
 •     waardig behandeld te worden
 •     getraind en begeleid te worden door competente mensen
 •     deel te nemen aan training die aangepast is aan leeftijd, individueel ritme en mogelijkheden
 •     zich te meten met kinderen van hetzelfde niveau in een aangepaste competitie
 •     in veilige omstandigheden aan sport te doen
 •     te rusten
 •     de kans te krijgen kampioen te worden, of het niet te worden

Dit alles kan alleen worden bereikt wanneer sportclubs, regeringen, sportfederatie, sportagentschappen, bedrijven voor sportartikelen, media, zakenwereld, sportwetenschappers, sportmanagers, trainers, ouders en de kinderen zelf deze verklaring onderschrijven. Basketbal Vlaanderen ondertekende de Panathlon-verklaring in 2001. 
 

Panathlon in jouw club?

Reeds heel wat Vlaamse basketbalclubs ondertekenden de Panathlonverklaring. Doet jouw club ook mee? Meer info en de Panathlonverklaring ondertekenen: www.panathlonvlaanderen.be

Je kan de Panathlonverklaring ondertekenen door een mail te sturen naar info@sportopjongerenmaat.be met vermelding van je aanvraag tot ondertekening en je persoonlijke en/of clubgegevens.