Er komen heel wat vragen en opmerkingen op de federatie binnen betreffende de toepassing van CD Art. 267. Om alle misverstanden de wereld uit te helpen, vermelden we hier graag nog even de bewuste regelgeving. De manier waarop de uitslagen moeten doorgegeven worden is vanzelfsprekend via Extranet.
De uitslagen van de kampioenschap en bekerwedstrijden moeten alle dagen vóór 23.30 u en op zondag vóór 20 u, door de bezochte of organiserende club of door de bezoekers bij afwezigheid van de eerstgenoemde, aan het bevoegde Departement of Comité medegedeeld worden.