CPS VLAAMS-BRABANT

 

Verslag Algemene  vergadering dd 1 september 2017.

Wijnpersschool te Leuven

19 uur: start looptesten
- 41 scheidsrechters ingeschreven
- 33 gelopen
- 30 geslaagd

20 uur: start vergadering

- 65 scheidsrechters aanwezig

- 54 scheidsrechters deelgenomen schriftelijk test
  - minimum 11/20 en 1 scheidsrechter 19/20

- Verwelkoming + samenstelling CPS en richtlijnen DS => Ward

- Wijziging reglement => Geert Jacobs

- cel aanduiding + coaching => Vincent + Victor

- aandachtspunten + slotwoord => Ward

Einde vergadering om 22:15 uur