Verslag 05/17 CPS vergadering dd 05/09/2017..


Aanwezig: Ward Janssens, Vincent Villé, Victor Van Iersel en Jean-Lou De Graef
Uitgenodigd en aanwezig:, Olivier Cornu, Paul Broeckx, Serge Kovaleni en Roger Moyens
Verontschuldigd: Bruno Jaubin


Start vergadering om 20:00 uur


- Goedkeuring vorig verslag => verslag 04/17 wordt niet goedgekeurd door Afgevaardigden
gezien zij niet werden uitgenodigd op deze vergadering
- punten PC
- Benjaminsdagen in Diest en Machelen op 11+12/11/2017
- scheidsrechterverslagen: Vlaams-Brabant => Secretaris-Generaal
- Terugkoppeling AV
- 38 lopers en 64 aanwezigen
- vrijblijvend examen => max 19/20 en min 11/20
- goede locatie => geen cafetaria
- herkansing looptest => 2de helft van september
- Terugkoppeling vergadering DS
- vanaf 50j => minder evaluaties
- 6 potentials/provincie
- deelnemen aan clinics
- deelname aan X –Mas tournament Kortijk
- 5 à 6 evaluaties / jaar
- filmen 2x / jaar + zelfevaluatie
- januari 2018: screening evaluatoren
- evaluatieformulier werd aangepast
- damesproject => extra clinics
- cursussen tafelofficial
- Scherpenheuvel 22 deelnemers en Grimbergen 5 deelnemers
- Cursus scheidsrechter Strombeek
- momenteel 3 inschrijvingen => enkel cursus te Leuven


- data CPS vergaderingen
- donderdag 12 oktober
- donderdag 23 november via skype
- dinsdag 9 januari
- donderdag 22 februari via skype
- donderdag 15 maart
- donderdag 12 april
- donderdag 24 mei
- donderdag 21 juni


- Varia
- enkel evaluator telt niet voor VCD 201
- verlof Vincent => Olivier vervangt
- Basket Betekom
- 50 jaar 28/04/2018
- 24H basketbalfestival

Einde vergadering om 22:00 uur