Verslag 06/17  CPS  vergadering dd 12 oktober 2017

 

Aanwezig: Ward Janssens, Vincent Villé, Olivier Cornu, Bruno Jaubin
en Jean-Lou De Graef
Uitgenodigd en aanwezig: Paul Broeckx, Serge Kovaleni en Roger Moyens
Verontschuldigd: Victor Van Iersel
Uitgenodigd en afwezig; Diego Peeters

Start vergadering om 19:35 uur

 

Goedkeuring vorig verslag
            => verslag 05/17 wordt goedgekeurd

Agendapunten Afgevaardigden => geen

Agendapunten PC
            - aanduiding dameswedstrijden => ondermaats
            - te weinig tijd tussen 2 wedstrijden
            - mogelijks dronken scheidsrechter op wedstrijd

Briefwisseling
            - CPS Antwerpen => Evelien Nys ok
            - lijst actieve SR
            - studerende Letse scheidsrechter => dient cursus te volgen
            - Clubref in uitrusting => mail naar scheidsrechters
            - vraag club omtrent schade bril scheidsrechter => geen tussenkomst
            - vraag Leuven Bears ivm benjaminsdagen

Terugkoppeling vergadering DS
           
            - Vanaf 2018
                        - Official => cursus 16 uur theorie en 4 uur praktijk
                        - youth : U10 + U12 => cursus 3 uur theorie en 1 uur praktijk
                        - junior: U 8 => cursus basic in via site

                        - cursus scheidsrechter jaarlijks in de maand mei
                        - clubrefs dienen cursus te volgen => attest blijft 4 jaar geldig

            - identieke clinics per provincie

Aanduidingen
            - vervanging door Olivier werd perfect geregeld door Vincent.
                        => weinig aanpassingen
            - aanduider is geen Call center=> richtlijnen nogmaals naar scheidsrechters
            - enkele scheidsrechters geen beschikbaarheden => sturen van mail voor intenties


           
Evaluatie
            - tot op heden 9 coachings
            - lijst silverrefs

Potentials
            - lijst potentials
            - vastleggen van opleidingmomenten

Opleiding scheidsrechter te Leuven
            - 15 inschrijvingen
            - vragen naar beschikbaarheden

Varia
            - Basket Kortenberg bestaat 20 jaar
- 2 scheidsrechters aangeduid, doch geen wedstrijd
=> geen gebruik van smart client door betrokken clubs

Einde vergadering om 23:50 uur