Verslag AFGVBR 2017-02-13

 

Algemeen

Naam comité/departement: AFGVBR
Datum: 2018-02-13 Uur: 20.00 Locatie: Machelen
Aanwezig: Afgev Erik Schuermans - Freddy Hernou - Marc De Smedt - Johny Manghelinckx - Roger
Moyens - Eddy Van Avermaet - PC Paul Broeckx - CPS Ward Janssens - Vincent Villé - PRR Jo
Verdickt
Verontschuldigd: RvB Fred Van den Eynde
Afwezig: Nihil

Verslag
1. CPS:

 ontvangen verslag CPS vergadering van 14/12/2017
 ontvangen aanduidingen tot 2/03
 aanduidingen tornooi Bavi Vilvoorde – geen opmerkingen
 situatie scheidsrechter - bril - club - verzekering is uitvoerig besproken en CPS zal
dit afhandelen met betrokken scheidsrechter
 verplaatsingskosten en omleiding probleem zal het CPS verder afhandelen
 vraag van PRR
gebruik maken van het nieuwe officiële formulier
versturen van verslagen via mail en niet via de post
verslagen dienen door beide scheidsrechters onafhankelijk van mekaar
worden opgemaakt
CPS zal het nodige doen om alle scheidsrechters te informeren

2. PRR:

 bij het voorstellen van minnelijke schikkingen is er weinig reactie van de clubs om
te bevestigen of te weigeren
 alleen de Voorzitter kan een minnelijke schikking voorstellen en bij niet
aanvaarding kan de Voorzitter niet meer zetelen, tenzij alleen als secretaris zonder
beslissingsrecht
 er is momenteel een vertraging bij het behandelen van dossiers
 de PRR zal maandelijks lijst doorsturen van de hangende dossiers naar de
Afgevaardigden
 op 24/03 is er een werkvergadering van de PPR uit alle provincies binnen
Basketbal Vlaanderen
 Voorzitter PRR bevestigd dat er regelmatig contacten zijn met de Juridisch
Coördinator


3. PC:

 verplaatsingskosten zijn uitvoerig besproken door regelmatig dezelfde
scheidsrechters
 Voorzitter PC brengt ons in kennis over een uitspraak bij het geven van een forfait
door het Departement Competitie. Departement Competitie gaat in beroep tegen de
genomen beslissing.
 Voorzitter PC brengt ons in kennis dat er twee protesten geschrapt zijn door
scheidsrechters na de wedstrijd op het wedstrijdformulier
 kalenderverantwoordelijke overhandigd ons de modaliteiten van stijgen en dalen

landelijk en provinciaal
 ontvangen de gecontroleerde wedstrijdformulieren tot het weekend van 20-21/01

4. AFGEVAARDIGDEN:

 Voorzitter Afgevaardigden brengt iedereen in kennis over de lopende zaken zoals
BMC - BAV - kandidaten Voorzitters Raad van Bestuur - verantwoordelijkheden
van de leden Raad van Bestuur - Governance
 de Voorzitters Afgevaardigden zullen in hun vergadering de modaliteiten opstellen
voor de verkiesbaarheid van een Voorzitter Basketbal Vlaanderen met stemming
op de AV van 24/03 van hun voorstel
 Governance - er zullen verschillende werkgroepen opgericht worden waar
Afgevaardigden uit elke provincie kunnen aan deelnemen
 ontvangen uitnodiging werkgroep”Arbitrage” Erik - Eddy - Roger zullen
deelnemen
 ontvangen uitnodiging werkgroep “Jeugdfonds” Erik zal deelnemen
 ontvangen uitnodiging werkgroep “Competitiehervorming” van de competitie
U12. Erik gaat meer uitleg vragen aan verantwoordelijke binnen de Raad van
Bestuur Guy Vervaeke
 op vraag van SG geven de Afgevaardigden gunstig advies voor de Voorzitter van
het PC Paul Broeckx


5. Allerlei:

 PC brengt ons in kennis dat er een finalewedstrijd jongens en meisjes U14 en U16
tussen de BVL - AWBB met wisselende organisatie zal plaats vinden. Voor 2018
start de AWBB met de organisatie.
 vergadering WetCom 19/02 te Boom


Einde vergadering: 23.30 uur
Volgende vergadering: op uitnodiging


Met sportieve groeten
Marc De Smedt                            Erik Schuermans
Secretaris                                    Voorzitter
0476/ 32 75 66