Afgevaardigden Vlaams-Brabant

Verslag nr. 3 vergadering van maandag 4 december 2017

Machelen - aanvang vergadering 20.00u - einde vergadering 22.15u

Aanwezigheden: Erik Schuermans Voorzitter - lid FinCom - Freddy Hernou Ondervoorzitter ( v) - Marc  De Smedt Secretaris - lid WetCom - Johny Manghelinckx Lid - relatie PC - Roger Moyens Lid - relatie CPS - Eddy Van Avermaet Lid - Fred Van Den Eynde (RvB) (v) - PC - CPS - PRR

Agenda:

1. CPS:

 Uitrusting van scheidsrechter met logo AWBB is intern opgelost door het CPS na overleg met club
 Kleur kousen of hoofdkleur uitrusting spelers is nog niet van toepassing in de laagste reeksen en jeugd althans dit jaar, voor volgend seizoen wacht het CPS op instructies van het DS
 Ontvangen verslag CPS vergadering van 12 oktober 2017
 Ontvangen de aanduidingen voor de verschillende periodes en dit tot en met 31 december 2017

2. PRR:

 Ontvangen verontschuldiging Jo Verdickt en Willy Van Mol
 Ontvangen update overzicht dossiers PRR Vlaams-Brabant
 De voorwaarden en basiselementen die de afgevaardigden hebben medegedeeld aan de Voorzitter PRR, vervat in het vorig verslag, zijn correct weergegeven.
 Aan de Voorzitter PRR wordt bijkomend gevraagd van de beslissingen van de PRR onmiddellijk na de zitting door te sturen naar het PC.
 De Afgevaardigden zullen samen met de PRR een evaluatie doen in januari over de werking

3. PC:

 Het PC heeft, met toestemming van de afgevaardigden, een rubriek Vlaams-Brabant aangemaakt op de website Basketbal Vlaanderen waar ze alle verslagen van binnen onze provincie gaan publiceren zodat ze voor iedereen consulteerbaar zijn.
 Op vraag van het PC is er een debat ontstaan betreffende de niet gelijkschakeling van vergoedingen bij dames en herenwedstrijden seniors
 Voor de reeksen U10 zal Serge een enquete organiseren alvorens een nieuwe samenstelling te maken van de reeksen voor de 2de ronde
 PC heeft vastgesteld bij de controle van de wedstrijdformulieren dat er een buitenlandse speler aangesloten is bij 2 clubs. Beide clubs werden op de hoogte gebracht. De vraag van het PC is  hoe dit mogelijk is en in de toekomst zal vermeden worden.
 Bij nazicht van de wedstrijdformulieren stelt het PC vast dat er een scheidsrechter maar altijd dezelfde omleidingen maakt voor alle wedstrijden zonder enige uitleg op het wedstrijdformulier. CPS zal het nodige doen
 De club Stella Artois Leuven Bears 1210 laat ons weten dat voor een wedstrijd U21 de kalenderwijziging enkele dagen geduurd heeft alvorens die op Smart Client stond, met als gevolg dat betrokken club een forfait gekregen heeft terwijl zij veronderstelden dat alles in orde was. Voorzitter PC zal dit onderzoeken samen met Serge wat de reden was van late aanpassing op Smart Client.

4. Afgevaardigden:

 Ontvangen verontschuldiging Fred Vanden Eynde wegens vergadering Raad van Bestuur
 Ontvangen van Voorzitter BVL om de AV uit te stellen naar januari 2018
 Ontvangen reactie Afgevaardigden Antwerpen dat ze niet akkoord kunnen gaan met uitstel AV naar januari 2018
 Ontvangen van de SG dat de AV zal doorgaan op zaterdag 9/12 te Mechelen
 Ontvangen verschillende reflecties op de nota “Van VBL naar Basketbal Vlaanderen”
 Ontvangen info van Financieel Coördinator voor de wedstrijdformulieren voor de reeksen U8 en U10
 Ontvangen info van het PC betreffende de homologatie van het terrein Royal EB Woluwe 315.
 Voor het finaliseren van het “dossier Governance” zullen er 2 sessies zijn om iedereen in te lichten over het project, er zullen eveneens verschillende werkgroepen opgericht worden om het project bij te sturen
 Bespreking ontvangen dagorde AV, bij CD Art.296 vergoeding 4 wagens is er een vraag van het PC om alsook te vermelden of er een zaalvergoeding is en hoeveel?
 Ontvangen kandidatuur Raad van Bestuur Kris Fels & Roger Van de Vyver O.Vl.
 Ontvangen schrijven van de Afgevaardigden O.Vl. dat zij alleen de kandidatuur van Kris Fels steunen
 Ontvangen schrijven van Roger Vande Vyver die graag zijn kandidatuur wil verdedigen op de AV, dit is niet toegestaan en is niet in regel met de statuten.
 Ontvangen kandidatuur Raad van Bestuur - René Leten - Limburg
 Ontvangen intrekking kandidatuur Raad van Bestuur - René Leten - Limburg
 Ontvangen schrijven van de Afgevaardigden Lim. dat zij alleen de kandidatuur steunen van Adri Welvaarts.

5. Allerlei:

 Aan de sporttechnisch coördinator zal de vraag gesteld worden om ons een update te bezorgen over de spelregels

 Niet aanduiding Masters wedstrijd Stombeek Beavers Wemmel Basket Club 5042 - UAAE had te maken met een niet bevestiging van een kalenderwijziging in Smart Client

Einde vergadering: 22.15 uur
Volgende vergadering: op uitnodiging

 

Met sportieve groeten

Marc De Smedt         Erik Schuermans
Secretaris                 Voorzitter
0476/ 32 75 66