Verslag nr. 1 vergadering van dinsdag 26 september 2017


Strombeek-Bever - aanvang vergadering 20.00u - einde vergadering 22.15u


Aanwezigheden                                          Uitnodigingen


Erik Schuermans Voorzitter - lid FinCom X
Fred Van Den Eynde (RvB) X
Freddy Hernou Ondervoorzitter X
PC X
Marc De Smedt Secretaris - lid WetCom X
CPS X
Johny Manghelinckx Lid - relatie PC X PRR X
Roger Moyens Lid - relatie CPS X
Eddy Van Avermaet Lid X
X = aanwezig - V = verontschuldigd - A = afwezig – N = niet uitgenodigd

De vergadering startte met 1 minuut stilte wegens het overlijden van een collega
Afgevaardigde uit Limburg Marcel Bogaers.


Agenda:


1. CPS:


➢ Lijst evaluatoren is goedgekeurd door de Raad van Bestuur. Marc Cleymans zal
inactief zijn voor het seizoen 2017/2018 op eigen verzoek.
➢ Voor de aanduidingen bij de U12 officieel scheidsrechter met een
clubscheidsrechter zijn er gesprekken gevoerd met de sportief manager Veerle
Segers die positief reageert.
➢ Er werd uitvoerig gedebatteerd over de niet uitnodiging van de Afgevaardigden,
waarbij de Voorzitter van het CPS zich verontschuldigde en in de toekomst daar
rekening zal mee houden dat dit niet meer gebeurt.
➢ Het evenement “basketbal day” op 11 november zoals door de SG Koen Umans
overal is meegedeeld vond de RvB niet opportuun voor een dergelijke inrichting.
De Afgevaardigden vragen dan voor in de toekomst dat de SG Koen Umans zich
zou onthouden met het verspreiden van zijn persoonlijke ideeën zonder dat er een
akkoord is van de RvB of de Algemene Vergadering Basketbal Vlaanderen.
➢ Doelstellingen DS is voor een stuk terug gefloten door de RvB.
➢ De voorbereidende vergaderingen van het DS zijn georganiseerd door de
verantwoordelijke Eric Fels, die een voorstel zou doen dat voor het inrichten van
de clinics de lesgever een vergoeding zou ontvangen niet conform van ons HHR.
Onze groep van Afgevaardigden zal zich daartegen verzetten.
➢ De Voorzitter van het CPS gaf verduidelijking over de aanduidingen en de
organisatie van een cursus scheidsrechters waarvan er één niet is doorgegaan
omwille van te weinig belangstelling.
➢ Verduidelijking naar wie de scheidsrechters hun verslag dienen te sturen.
➢ AV van het CPS werd besproken, een aantal Afgevaardigden waren aanwezig.
➢ Het CPS laat ons weten dat er momenteel 27 inschrijvingen zijn voor de cursus
van tafelofficial, veel te weinig. Men kan alleen vaststellen dat de clubs hun leden
te weinig inlichten. Alsook in de toekomst mededelingen op de website Basketbal
Vlaanderen toelaten voor onze Provincie zou een meerwaarde zijn.


2. PRR:


➢ De kandidatuur van Jo Verdickt als Voorzitter/secretaris kan alleen besproken
worden na de aanstelling van een Juridisch Coördinator, die op zijn beurt de
nodige stappen moet doen naar de verschillende Provincies en hun werking moet
uitstippelen naar de toekomst toe.
➢ Omwille dat er geen Juridisch Coördinator in functie was zijn alle leden van de
PRR Vlaams-Brabant tijdelijk herbenoemd door de RvB en dit tot 1 december
2017. De Afgevaardigden hebben hieromtrent géén advies moeten geven. Wij
betreuren het ten zeerste dat de SG ons niet geraadpleegd heeft.


3. PC:


➢ De aanduidingen voor de Masters competitie zal verlopen via Smart Client, er
kunnen enige problemen optreden bij kalenderwijzigingen van clubs uit de AWBB
die niet over het systeem Smart Client bezit. Onze verantwoordelijke
Afgevaardigde Roger Moyens zal alle clubs aanschrijven met de te volgen
richtlijnen.
➢ Op de volgende APVC zal het PC de clubs inlichten over eventuele
finalewedstrijden tussen VBL-AWBB voor de reeksen U14, U16, U18, U19.
Uiteraard zal hierover een stemming zijn op de APVC.
➢ De toepassing van de TTB voor een forfait bij vriendenwedstrijden is besproken
tijdens een vergadering op het Departement Competitie
➢ Aanrekening vriendenwedstrijden zal gebeuren via Smart Client.
➢ Kalenderwijzigingen bij clubs die niet tot een akkoord komen zal het PC zelf een
datum bepalen volgens het HHR CD Art.260 punt C 2
de alinea “wijzigingen….”
➢ Een ingeschreven meisjesploeg pupillen die als enige in een reeks meisjes terecht
komt mag deelnemen in een pupillen jongenscompetitie.


4. Afgevaardigden:


➢ Vraag van Everse Dino’s dat een speelster die gemuteerd is naar de AWBB kan
blijven fluiten in de competitie Basketbal Vlaanderen, niet conform volgens het
HHR. Nochtans beloofde de SG Koen Umans dat dit geen probleem is en hij het
nodige zou doen. Tot op heden is er niets op papier gezet door de SG naar de
vragende club.
➢ Er zou een versoepeling komen voor een aansluiting van een buitenlandse speler in
de categorie U10 naar een Belgische club.
➢ Verslag ontvangen van een bezoek aan de clubs Safe Tienen en Merchtem Eagles
door de clubondersteuner.
➢ Voorstel Roger Moyens hervorming competitie heren seniors is uitgesteld naar een
volgende vergadering wegens tijdsgebrek
➢ Startvergadering voor de clubs te weinig belangstelling te wijten door te weinig
overleg met de Provincies die een betere publiciteit zou voeren naar de clubs over
het geen zij mochten verwachten op deze startvergadering.
➢ Corporate governance vergadering zal intern besproken worden binnen de groep
Afgevaardigden.
➢ Brief van Voorzitter Afgevaardigden Vlaams-Brabant naar de RvB betreffende de
publicatie van de nieuwe spelregels op de website met toepassing vanaf 1
september 2017. De nieuwe spelregels zijn niet conform het HHR. Tot op heden
geen antwoord van de RvB.
➢ De APVC zal doorgaan op woensdag 16 mei 2018 in de zaal “De Eenheid te
Wezemaal (Rotselaar)


5. Allerlei:


➢ Board listing blijven doorsturen naar het CPS, andere comités krijgen die
rechtstreeks van het secretariaat Basketbal Vlaanderen.
➢ Het opslaan van de ID gegevens op de website verplicht of niet verplicht? Een
Vlaams-Brabantse club heeft de SG Koen Umans al 3 keer aangeschreven dit
zonder antwoord tot op heden.
➢ Rijksregister nummer is niet verplicht omwille van de privacy, nochtans worden er
punten toegekend voor de Give & Go. Dit is niet voorzien in het HHR.


Volgende vergadering:
Machelen op dinsdag 17 oktober 2017 om 20.00uur.
Bespreking‘Corporate governance” dossier.


Met sportieve groeten


Marc De Smedt                                                                      Erik Schuermans
Secretaris                                                                               Voorzitter
0476/ 32 75 66