Vriendschappelijke wedstrijden West-Vlaanderen

Het formulier voor het aanvragen van een oefenwedstrijd kan via het menu links gedownload worden.

Een overzicht van de oefenwedstrijden kan via het menu links gedownload worden.

De aanvragen voor oefenwedstrijden moeten gemaild worden naar
oefenwedstrijden@west-vlaanderen.vlaamsebasketballiga.be,

voor tornooen naar tornooien@west-vlaanderen.vlaamsebasketballiga.be