Wat is een stagevergunning?

Een stagevergunning is een document waarmee een coach 1 seizoen lang een JEUGDploeg op niveau van een hogerliggend diploma mag coachen zonder dat hij/zij het diploma voor dat niveau heeft. Coaches zonder diploma kunnen met de stagevergunning C 1 seizoen een jeugdploeg op niveau initiator coachen. Coaches met een initiator diploma kunnen met een stagevergunning B2 1 seizoen lang een jeugdploeg op instructeur B niveau coachen. Coaches met een instructeur B diploma kunnen met een stagevergunning B1 1 seizoen lang een jeugdploeg op trainer B niveau coachen.

Dit document is ingevoerd zodat coaches de tijd hebben om hun diploma te behalen en intussen de nodige ervaring kunnen opdoen. Het document is 1 seizoen lang geldig, daarna moet de coach een geldig diploma hebben om op hetzelfde niveau te kunnen blijven coachen. Een stagevergunning kan aangevraagd worden vanaf dat de coach 16 jaar is.

Tijdens de termijn van de stagevergunning worden de coaches opgevolgd en begeleid door een mentor naar keuze. Enige voorwaarde is dat de mentor reeds beschikt over het diploma van hetzelfde of een hoger niveau dan waarvoor de stagevergunning wordt aangevraagd.

OPGELET overgangsmaatregel: In seizoen 2019-2020 kan een initiator uitzonderlijk een stagevergunning B1 aanvragen. Om in het seizoen 2020-2021 nog met de stagevergunning B1 te kunnen coachen, moeten deze personen wel het instructeur B diploma gehaald hebben.

Documenten

De ingevulde documenten mogen vanaf 1 juli via mail gestuurd worden.

Voor meer informatie of vragen: Emily.Lecompte@Basketbal.Vlaanderen