Test 1 - januari 2015

De antwoorden vind je onderaan de pagina.

VRAAG 1 | A1 begint zijn act-of-shooting door naar de basket te penetreren en heeft de bal in beide handen. In zijn doorlopende beweging wordt hij foutief gestuit door B1 waarna hij een loopovertreding begaat maar toch scoort. 
Welke is hier de correcte interpretatie ?

  1. Het doelpunt telt niet en A1 mag ingeven aan de eindlijn.
  2. Het doelpunt telt en ploeg B mag ingeven aan de eindlijn.
  3. Het doelpunt telt niet en A1 krijgt 2 of 3 vrije worpen toegekend.


VRAAG 2 | Na een uitbal heeft A3 de bal van de scheidsrechter ontvangen voor een inworp. A3 legt de bal op de vloer waarna de bal opgenomen wordt door A2.
Kan men hier spreken van een overtreding?


VRAAG 3 | A1 met de bal in zijn handen is in zijn doorlopende beweging naar doel om een doelpunt te maken, op dat ogenblik plaatst B1 zijn handen duidelijk op de bal en daardoor maakt A1 meer stappen dan toegelaten door de loopregel.
Hoe gaat het spel hier verder?

  1. Loopfout voor A1 , ploeg B mag ingeven.
  2. Een balvast moet worden gefloten.


VRAAG 4 | Voor het einde van de wedstrijd begaat A1 zijn 5de fout en moet het terrein verlaten. Ploeg A zal met 4 spelers verder spelen gezien er geen vervangers meer zijn. Omdat ploeg B met meer dan 15 punten aan de leiding staat trekt de coach van ploeg B één van zijn spelers terug van het veld (fair-play) en wil met 4 spelers verder spelen -> 4 tegen 4.
Mag ploeg B één van zijn 5 spelers wegnemen van het speelveld ?

  1. Ja , want dit is zijn eigen keuze en we mogen met minder dan 5 spelers spelen zelfs al hebben we nog voldoende vervangers.
  2. Neen , ploeg B mag geen speler terugtrekken, zolang er genoeg spelers aanwezig zijn moet hij met 5 verder spelen.

---

Antwoorden:

Vraag 1: 3  -  Vraag 2:  Ja, dit is een overtreding  -  Vraag 3: 2  -  Vraag 4: 2