Test 6 - datum

Situatie 1 | A1 onderneemt een driepuntsdoelpoging. De bal wordt in zijn opwaartse beweging legaal geraakt door een verdediger die in het 2-puntsgebied van ploeg A staat. De bal gaat echter wel in de basket.

Telt dit doelpunt voor 2 punten?

Situatie 2 | A1 passeert de bal vanuit het driepuntsgebied maar de bal gaat in de basket.

Krijgt ploeg A drie punten daar de pass van A1 vertrok vanuit het driepuntsgebied?

Situatie 3 | Bij een inworp passeert A1 de bal naar A2 maar de bal gaat buiten zonder een speler te raken.

Wordt het spel hervat met een inworp voor ploeg B op de plaats waar de bal buiten ging?

Situatie 4 | Met nog 1:03 te gaan in de 4de periode wordt B1 belast met een technische fout. Na de vrije worp van een speler van ploeg A neemt ploeg A een time-out.

Wordt het spel hervat met een inworp aan het inwerpstreepje in de aanvalshelft van ploeg A?

Situatie 5 | Met 2:00 op de wedstrijdklok in de 4de periode heeft ploeg A nog geen time-out genomen in de 2de speelhelft.

Zal de aantekenaar 2 horizontale streepjes trekken in het eerste vakje van de time-outs voor ploeg A van de tweede helft op het wedstrijdblad?

 

---

Antwoorden

Situatie 1: Neen
Situatie 2: Ja
Situatie 3: Neen
Situatie 4: Neen
Situatie 5: Ja