Topsportschool: secundair onderwijs combineren met topbasketbal

De topsportschool van Basketbal Vlaanderen biedt talentvolle jongeren de kans om secundair onderwijs en basketbal op topniveau met elkaar te combineren. Voor leerlingen van de eerste graad kan dat in 2 middenscholen (in Brugge en in WIlrijk) waar ze naast het gewone lessenrooster nog 6 tot 8 uren extra basketbaltraining krijgen.


Ontwerp van de nieuwe topsportschool in Antwerpen

Vanaf de 2e graad wordt alles gecentraliseerd in de gloednieuwe topsportschool te WIlrijk (Stedelijk Lyceum Topsport). Wekelijks staan er 22 uren basketbaltraining op het programma waar zowel technische, conditionele en tactische elementen aan bod komen.

Alle leerlingen in de 2e en 3e graad verblijven op internaat in de school om de school- en trainingsprogramma's vlot te combineren.

Samenwerking topsportschool & club

Wedstrijden spelen de leerlingen nog steeds bij hun eigen club. Ze kunnen op vrijdagavond steeds meetrainen in hun eigen club. Indien de leerling op hoog niveau speelt en de club dit wenst, kunnen ook bijkomende avondtrainingen met de club gevolgd worden.

De krachtlijnen en beoordelingscriteria voor toekenning van een topsportstatuut BASKETBAL voor het schooljaar 2020-2021 vindt u hier.