Coronavirus in het basketbal: een open brief

Geschreven door Basketbal Vlaanderen in Basketbal Vlaanderen op

Coronavirus in het basketbal: een open brief

Sport inspireert en sport verbindt. Sport levert een belangrijke bijdrage aan de lichamelijke, mentale en sociale ontwikkeling van ieder individu. Sport heeft daardoor een onschatbare maatschappelijke waarde.

Deze intrinsieke kracht van sport is ook voor jouw sportfederatie de drijfveer om alles in het werk te stellen om kwaliteitsvol basketbal in Vlaanderen mogelijk te maken. En dat op diverse sportieve niveaus, zowel recreatief als competitief en op topsport niveau. Zeker in deze COVID-19 tijden staat onze focus scherp op veilig en gezond sporten. En daar gaat dit schrijven over. Wij willen onze visie en werkwijze graag met je delen.


Eerst en vooral: wij nemen de actuele situatie zéér ernstig.  Dat we net als jou zeer bezorgd zijn blijkt vast en zeker uit de frequente communicatie via nieuwsbrieven en publicaties op onze website. We zijn trots op onze clubs. We zien en horen dat zij de adviezen, de instructies en de flowcharts ter harte nemen, onder de deskundige leiding van hun corona-coördinator. Bedankt daarvoor! En je mag gerust zijn, we monitoren permanent de impact van de situatie op het verloop van de basketbalcompetities. Na een weekend evalueren we bijvoorbeeld de cijfers van de forfaits en sturen we bij waar nodig. Wij beseffen dat het actuele model van het verloop van de competities onder druk komt te staan.

Aangezien de impact van en de maatregelen tegen COVID-19 geen specifiek basketbalprobleem is, werken we nauw samen met andere sportfederaties. We nemen actief deel aan de klankbordgroep ‘sport en evenementen’, die naast vertegenwoordigers van de vermelde sectoren bestaat uit experten van de medische wereld, Sciensano en Celeval. Finaal adviseert de klankbordgroep het beleid. We hebben bovendien een permanent overleg met de collega’s van andere indoorsporten.

Uit de overlegmomenten van de klankbordgroep hebben we geleerd dat het risico op besmettingen door sport eerder klein  is. 5 risicosituaties zijn inherent aan sport:

  • de actie op het terrein,
  • de kleedkamers en douches,
  • de tribunes,
  • de cafetaria en
  • het transport van en naar de sportactiviteiten. 

Het risico op besmetting op het terrein is minimaal, zelfs in een sport als basketbal. De kleedkamers en douches vergen specifieke aandacht, dat weet je. Meer info daarover vind je op in onze maatregelen voor clubs. De bezetting van tribunes gebeurt gecontroleerd, met respect voor de social distancing. De cafetaria is  onderdeel van de horeca. Je volgt dan ook steeds de richtlijnen van de overheid. Transport kan best in de bubbel gebeuren. We begrijpen dat dit alles niet altijd evident is.

De dokters en virologen uit de expertengroep voor sport oordeelden dat het contact tussen jongeren op een basketbalterrein als een laag risico-contact mag gezien worden. Tot nu toe merkten we in het basketbal nog geen besmettingen die 'doorgegeven' zijn tussen 2 verschillende clubs, enkel tussen teams van dezelfde club (bv. besmette speler van de U18 traint ook mee met de U21 van zijn club, ze zitten samen in de kleedkamer etc.). Ook hier blijven we permanent opvolgen en daarvoor rekenen we op de hulp van onze clubs. 

Dé preventiemaatregel nummer 1 is en blijft  ‘gebruik het gezond verstand’, volg de regels!  Uitgebreide informatie over veilig sporten vind je op de website van Sport Vlaanderen.

Veilig en gezond sporten is onze bezorgdheid nummer 1 bij het opstellen van de regels en aanbevelingen, maar zeker niet de enige. We nemen ook elementen mee die te maken hebben met de bezorgdheid om de leefbaarheid van onze clubs, die onder zware druk staan door de verminderde inkomsten van sponsoring, cafetaria-uitbating, evenementen, en lidgelden. Ook logistieke overwegingen spelen: we weten dat de herinplanning van uitgestelde wedstrijden complex is. Ten slotte is er de maatschappelijke verantwoordelijkheid die we samen dragen, in gedachten houdend  dat sport momenteel nog één van de weinige vormen van sociaal contact is, terwijl andere één voor één verdwijnen.

Afhankelijk van de kleurcode, waarin sport zich bevindt, volgen de gepaste maatregelen. Momenteel oordelen de experten dat sport, ook indoorsport, op een verantwoorde wijze mogelijk is. Als dit wijzigt, communiceren we onmiddellijk via onze eigen kanalen en de media. We volgen daarom alle informatie van de coronacommissaris nauw op. Dagelijks overleggen wij in onze interne CORONA-cel, waar we ook collega’s van de Waalse federatie bij betrekken. Op die manier zijn onze maatregelen niet alleen afgestemd en doordacht, maar ook transparant en consequent.

In overleg met het Bestuursorgaan is beslist om de competitie momenteel verder te zetten.

Nogmaals, we nemen je bezorgdheden ernstig, daar kun je van op aan.  We bereiden ons verder voor, denken scenario’s uit en staan klaar om je vragen en bedenkingen daarin mee te nemen, als “one team”.  Immers, dit virus verslaan we alleen als we er allemaal samen voor gaan.

Koen Umans
Secretaris-Generaal Basketbal Vlaanderen