Ga verder naar de inhoud

Referee Ambassador

De Referee Ambassador is de (meestal ervaren) scheidsrechter die binnen de club verantwoordelijk is voor het motiveren, begeleiden en opleiden van Junior & Youth Officials. De Referee Ambassadors vormen de link tussen de clubs en Basketbal Vlaanderen. Elke club wordt geacht een Referee Ambassador aan te duiden.

De Referee Ambassador is functie die begin 2019 werd geïntroduceerd, waarbij er naar ervaren scheidsrechters gezocht wordt om in clubverband spelers en speelsters te motiveren deel te nemen aan de Youth Official (+) opleidingen en dan verder te begeleiden tijdens de wedstrijden in de eigen club. De Referee Ambassadors vormen de link tussen de clubs en Basketbal Vlaanderen. Elke club wordt geacht een Referee Ambassador aan te duiden.

Taken van de Referee Ambassador

De hoofdtaak van de Referee Ambassador is de volgende: "het verzorgen van een scheidsrechtervriendelijk imago binnen de sportclub". Het is de Referee Ambassador z'n uitdaging om ouders die voor moeilijkheden zorgen, positief te betrekken.

De Referee Ambassador zorgt ervoor dat (jonge) officials in veilig klimaat hun “job” kunnen leren. De ambassador zal ervoor zorgen dat supporters die zich onfatsoenlijk gedragen t.o.v. de officials aangesproken worden én dat ze eventueel zelfs de deur worden gewezen. Hij/zij maakt duidelijk dat we iedereen die deze taak wil doen ten volle moeten respecteren en alle kansen moeten geven.

Opgelet: de Referee-Ambassador stelt zich – ondanks de clubbetrokkenheid – steeds neutraal op.

Meer taken van de Referee Ambassador:

 • Hij/zij staat in voor de correct/aangename ontvangst van de officials of delegeert dit naar andere clubleden.
 • Hij/zij is de brug tussen de club en het Departement Scheidsrechters en de Official Planners
 • Hij/zij brengt jonge officials in kaart die het “goed doen” en koppelt dit terug naar het Departement Scheidsrechters maar evenzeer de Youth Officials die extra begeleiding nodig hebben.
 • Hij/zij volgt de prestatie van de Youth Officials op, zorgt dat ze hun vierjaarlijkse stage doorlopen, geeft namen van beloftevolle elementen door aan het Departement Scheidsrechters. Ze geven dat extra duwtje aan Youth Officials om het officiële circuit te betreden en kijkt zo verder dan de eigen clubgrenzen.
 • Hij/zij zorgt voor de promotie van aangekondigde cursussen voor Official of Youth Official en brengt dit onder de aandacht van alle jeugdreeksen binnen de club vanaf U14.

Hieronder vind je enkele interessante documenten die je kunnen helpen als Referee Ambassador om bovenstaande taken te vervullen.

Bijscholen van je Youth Officals

Eén van de taken van de Referee Ambassador is ook het opleiden van de Youth Officials. Op deze pagina vind je een verzameling van informatie die je kan doorgeven aan de Officials van je club.

Organisatie Officialcursus

Wenst u als club graag een officialcursus te organiseren om uw huidige officialkorps verder op te leiden en/of om nieuwe officials aan te werven?

Lees hieronder aan welke voorwaarden u dient te voldoen en dien uw kandidatuur in.

OPGELET: om deel te kunnen nemen aan de praktijk van de (youth) official (plus) cursus, dient de deelnemer vooraf het spelregelbewijs behaald te hebben. Hier kan je alle informatie over het spelregelbewijs terug vinden.

CURSUSSEN

 • Youth Official Cursus (3u30)
 • (Youth) Official (Plus) Cursus (7u30)
 • Tafel Official Cursus (2u30)

Bij voorkeur volgt elke scheidsrechter deze volgorde in cursussen: Junior Official (online zelfstudie) - Youth Official - Youth Official PLUS - Official.

VOORWAARDEN

Een club die graag een (youth) officialcursus wilt organiseren, dient aan volgende voorwaarden te voldoen:

 • Min. 1 basketbalterrein (geen geluidshinder op andere terreinen)
 • Presentatiemateriaal (beamer + projectiescherm/muur + ballen)
 • 2-tal vrijwilligers, bij voorkeur met arbitrage achtergrond (Youth Official (plus))
 • Arbitragevriendelijke club

Voor de tafelofficial cursus is enkel een theorielokaal nodig.

EXTRA VOORWAARDEN

Bij voorkeur een goed bereikbare locatie met voldoende parkeergelegenheid of makkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer.

PERIODE

De official, tafelofficial en youth official cursus gaan bij voorkeur door bij de start van het seizoen (augustus-oktober), zodat deze nieuwe officials onmiddellijk ingeschakeld kunnen worden.

Gelieve onderstaand formulier in te vullen indien u een aanvraag voor de organisatie van een officialcursus wenst te doen.

Stel je kandidaat om een (Youth) Official-cursus te organiseren

Provincie 
Wij wensen een cursus te organiseren op niveau 

Vragen over de Referee Ambassador of wil je als club een cursus organiseren?