Dit werd beslist op de Algemene Vergadering van 28/11

Geschreven door Basketbal Vlaanderen in Basketbal Vlaanderen op

Dit werd beslist op de Algemene Vergadering van 28/11

Op de (virtuele) Algemene Vergadering van zaterdag 28 november werden een aantal niet onbelangrijke zaken beslist. Om u heel wat speurwerk te besparen, zetten we graag de voornaamste beslissingen even op een rijtje.

Statuten Basketbal Vlaanderen

Zoals eerder aangekondigd werd op deze Algemene Vergadering beslist over de nieuwe statuten van Basketbal Vlaanderen. Deze werden unaniem goedgekeurd. De statuten kan je hier terugvinden en zullen normaliter op 01/07/2021 uitgerold worden.

Ook de powerpoint van de voorstelling van de nieuwe statuten, kan je hier nog eens opnieuw doorlezen

Basketbal Vlaanderen zal een een dienstverlenende organisatie worden, met rechtstreekse betrokkenheid van de stakeholders. 

Ethische Commissie

Er werd sinds kort een Ethische Commissie in het leven geroepen, die hoofdzakelijk een een adviesverlenende functie heeft en mee het beleid rond medisch en ethisch verantwoord sporten zal uitstippelen. 

Meer over de Ethische Commissie en de samenstelling ervan, vind je hier

Organisatie Jeugdcompetities

De overgangsmaatregel van een 2e team in niveau 2 te hebben voor clubs die het seizoen 2019-2020 beëindigd hebben met een team in zowel niveau 1 als niveau 2 U21 jongensreeks, wordt niet verlengd. 

TTB

De Tabel van Tarieven Boetes werd geïndexeerd. Deze zal er dus vanaf 01/01/2021 lichtjes anders uitzien en is terug te vinden in onze documentenbibliotheek

Verkiezing nieuw lid van het Bestuursorgaan

De verkiezing voor een nieuw lid binnen het Bestuursorgaan werd nog even uitgesteld. T.g.v. de beperkingen die de corona-pandemie oplegt, is de groep van afgevaardigden van de provincie Antwerpen nog niet hernieuwd. Deze groep moet op haar beurt een kandidaat bestuurder vooruitschuiven. Zodra het Bestuursorgaan volledig samengsteld is, kan een nieuwe Voorzitter van Basketbal Vlaanderen worden verkozen.