In Vlaanderen wordt zowel rolstoelbasketbal, voornamelijk voor sporters met een fysieke beperking (ook open voor validen), als G-basketbal, voor sporters met een verstandelijke beperking, gespeeld. Basketbal Vlaanderen organiseert sinds 2017-2018 de competities rolstoelbasketbal, na een integratieproces in samenwerking met Parantee-Psylos. Daarnaast worden ook cluboverschrijdende jeugdtrainingen en 3X3 on wheels tornooien georganiseerd.

Een tiental clubs in Vlaanderen hebben 1 of meerdere rolstoelbasketbalteams, waaronder enkele ook een jeugdopleiding.

Competitie

Clubs kunnen deelnemen aan de Reguliere en/of Toernooi competitie afhankelijk van hun ervaring/niveau. Jaarlijks wordt net zoals in het validenbasketbal een Beker van België en Beker van Vlaanderen georganiseerd.

Op Europees niveau kunnen Belgische teams deelnemen aan de Euroleague wheelchair basketball.

3x3 on wheels

Naast de competitievormen worden 3x3 on wheels tornooien ism de clubs georganiseerd. Met deze tornooien willen we vooral de jeugdspeler, jongeren en recreanten bereiken die (nog) geen competitie spelen. Er is ook een aparte Elite reeks voor de spelers die wel competitie spelen.

Jeugd

Tijdens de Jeugdtraining en 3X3 on wheels tornooien kunnen de jeugdspelers en beloftevolle jongeren tot ontplooiing komen en wedstrijdervaring op doen, om in de toekomst eventueel de stap naar de competities te zetten.

Rolstoelbasketbal in 1-2-3

Rolstoelbasketbal is een van de meest populaire en wereldwijd bekende teamsporten voor sporters met een fysieke beperking. Rolstoelbasketbal werd in 1960 voor het eerst op de Paralympische Spelen in Rome (Italië) geïntroduceerd.

Rolstoelbasketbal wordt gespeeld door voornamelijk sporters met een fysieke beperking, maar staat ook open voor validen of sporters met chronische blessures. De spelregels tegenover het ‘gewone’ basketbal zijn slechts minimaal aangepast in functie van het gebruik van de rolstoel. Het belangrijkste verschil met basketbal is de loopfout. Een speler mag maximaal tweemaal aan de wielen duwen, met de bal op de schoot, en moet dan minstens éénmaal met de bal dribbelen. Bij het niet naleven van deze regel maakt de speler een fout die vergelijkbaar is met een loopfout in het basketbal.

Classificatie voor rolstoelbasketbalspelers

Classificatie groepeert sporters in sportklassen, volgens hun functionele bewegingsmogelijkheden tijdens het rolstoelbasketbal. Het classificatiesysteem draagt bij aan het waarborgen van eerlijke competities.

In rolstoelbasketbal krijgen de spelers classificatiepunten van 1.0 (laagpunter) tot 4.5 (hoogpunter) toegekend. Hoe hoger de punten, hoe groter de mogelijkheden van de sporter zijn. Het maximale toegestane puntenaantal per opgesteld team is 14.5 voor clubteams en 14.0 voor nationale teams. Het samenstellen van een team vraagt dus specifiek tactisch inzicht van de coach. Parantee-Psylos staat in voor de classificatie van rolstoelbasketters.

Meest voorkomende fysieke beperkingen