Ga verder naar de inhoud

Organisatie clinic

Clubs die een bijscholing of clinic voor coaches willen organiseren, kunnen rekenen op ondersteuning vanuit Basketbal Vlaanderen.

Doel

In de nieuwe beleidsperiode tracht Basketbal Vlaanderen meer bijscholingen voor coaches te organiseren in Vlaanderen. Hiervoor willen we clubs sensibiliseren om samen met Basketbal Vlaanderen een bijscholing te organiseren, waarbij het initiatief uitgaat van de club.

We stellen als doel om jaarlijks minimum 20 bijscholingen te organiseren, waarbij de verschillende niveaus (lage doelen, jeugd niveaus 1 t.e.m. 5, seniors) aan bod komen. In plaats van de bijscholingen zelf te organiseren, willen we clubs motiveren en ondersteunen om meer bijscholingen in te richten. Alle inkomsten van de inschrijvingen gaan rechtstreeks naar de club zelf. Op die manier creëren we een win-win situatie voor de club en Basketbal Vlaanderen. Daarnaast willen we ook samenwerkingen tussen clubs aanwakkeren.

Voor de clubs ontwikkelden we een standaard aanvraagformulier. Dit formulier zorgt ervoor dat de club Basketbal Vlaanderen de juiste gegevens bezorgt die nodig zijn binnen het nieuwe decreet. Clubs die een bijscholing voor coaches wensen te organiseren, kunnen beroep doen op ondersteuning van Basketbal Vlaanderen.

Welke ondersteuning? Open Dicht

Voorwaarden waaraan de club dient te voldoen Open Dicht

Voordelen voor de club bij de organisatie van een clinic Open Dicht

Voorwaarden waaraan de club dient te voldoen

 1. De aanvraag gebeurt minimum 1 maand vóór de bijscholing.
 2. Het onderwerp en de docent werden erkend door het departement trainers (zie lijst erkende docenten)
 3. De club maakt praktische afspraken met de docent en Basketbal Vlaanderen.
 4. De club staat in voor de reservering en betaling van de accommodatie (zaal/bar).
 5. De club staat in voor alle praktische zaken die nodig zijn voor de clinic (demo team, kegels, microfoon, ander materiaal).
 6. VBC en/of Basketbal Vlaanderen mogen de bijscholing komen filmen.
 7. De club houdt zich aan de standaard inkomstprijzen. De betaling gebeurt steeds op het moment van de bijscholing ter plaatse.
  a. Gratis: Coaches van de eigen club indien vooraf ingeschreven via de website van Basketbal Vlaanderen
  b. €5/bijscholing: Voorinschrijving via de website van Basketbal Vlaanderen OF leden VBC/BBCA
  c. €7/bijscholing: Inschrijving aan de kassa door niet-leden VBC/BBCA
 8. Een clubverantwoordelijke zorgt voor de ontvangst van de deelnemers.
 9. Op de deelnemerslijst worden de aanwezigheden genoteerd en aangevuld (naam, voornaam, geboortedatum). De deelnemerslijst wordt binnen de 48 uur bezorgd aan emily.lecompte@basketbal.vlaanderen.
 10. De club promoot Basketbal Vlaanderen bij promotie voor de bijscholing (logo op eventuele flyers/ posters/ uitnodigingen/ mails) EN tijdens de bijscholing adhv een Basketbal Vlaanderen banner of spandoek (deze kan aangekocht of ontleend worden).
 11. De club bezorgt Basketbal Vlaanderen uiterlijk 2 weken na de bijscholing de hand-outs/clinic notes om op de website te plaatsen.

Voordelen voor de club bij de organisatie van een clinic

 1. Inkomsten bar voor en na de clinic.
 2. Inkomsten inschrijvingen met vooraf bepaalde tarieven (zie supra).
 3. Subsidie tot een maximum van €250/spreker (bijscholing van min. 1 uur) en een maximum van €500 subsidiëring per jaar per club.
 4. Promotie bijscholing door Basketbal Vlaanderen via website, nieuwsbrieven, VBC, social media,…
 5. Hulp bij affiche-opmaak.
 6. Inschrijvingen worden opgevolgd door Basketbal Vlaanderen via een online inschrijvingsformulier.
 7. Aanwezigheidsattesten worden door Basketbal Vlaanderen verwerkt op “Mijn VTS” (Vlaamse Trainersschool).

Erkende sprekers

Er wordt een lijst met erkende sprekers gedeeld op de website van Basketbal Vlaanderen. Clubs die een bijscholing met een erkende spreker organiseren, hebben recht op 250 euro subsidie.

Clubs kunnen ook sprekers voorstellen die nog niet op die lijst staan.

Deze sprekers kunnen op 2 manieren erkend worden:

 • Na afloop van de bijscholing kan de spreker, mits goede evaluatie aan de hand van een feedbackformulier en positieve evaluatie door het departement trainers (inhoudelijk, didactisch, …) ook op de lijst van erkende sprekers geplaatst worden.
 • Een spreker kan zich te allen tijde kandidaat stellen om op de erkende lijst te komen. Hiervoor kan een kandidatuur naar emily.lecompte@basketbal.vlaanderen ingezonden worden. De spreker zal dan uitgenodigd worden op een intakegesprek met het departement trainers waarin zijn/haar sportief CV overlopen wordt, relevante ervaring, specialisatie qua topics, visie op basketbal, … Na positieve beoordeling kan de spreker op de lijst van erkende sprekers geplaatst worden.

Bij nieuwe sprekers heeft de club reeds recht op 50% van de subsidiëring onder voorwaarde dat de clinicnotes en sportief CV minimum 2 weken op voorhand doorgestuurd worden. Indien de spreker nadien (of vooraf bij intakegesprek) nog op de lijst van erkende sprekers geplaatst wordt, heeft de club alsnog recht op 100% en zal er dus 50% subsidiëring worden bijgestort.

Sprekers die op de erkende lijst staan, zullen regelmatig ook geëvalueerd worden door het departement trainers. Daarnaast kunnen ook alle deelnemers feedback doorgeven via het online feedbackformulier.

Clinic doorgeven & ondersteuning krijgen?

Vul dit formulier in om een clinic of bijscholing in jouw club te melden of aan te vragen.

Gegevens bijscholing

Welk trainersdiploma heeft de spreker? 
Heeft de spreker een pedagogisch diploma? 

In welke sporthal gaat de clinic door?

Naar welke coaches is je clinic gericht?

Gegevens organiserende club

Meer info of vragen over het inrichten van een clinic?

Sara De Coussemaker

Sara De Coussemaker

Administratief medewerker