Aanpassing 24/14-secondenregel

Geschreven door Basketbal Vlaanderen in Officiële mededelingen op

FIBA Europe heeft beslist enkele wijzigingen in het spelreglement door te voeren.
Vooruitlopend op toelichting daarover n.a.v. de daartoe voorziene vormingsmomenten of via de gepaste communicatiedragers wenst de raad van bestuur specifiek en onmiddellijk volgende wijziging mee te delen, omdat zij bij de clubs een spoedige technische ingreep van het 24”-apparaat vereist.

Nieuwe regel: na een mislukt shot, na een mislukte laatste - of enigste vrije worp, wordt bij aanvallende rebound, het 24”-apparaat  gereset op 14”.
Dit impliceert dat die reset naar 14” ook moet kunnen, terwijl de chrono loopt!

De raad van bestuur heeft beslist dat deze regel reeds vanaf het seizoen 2014-2015 geïmplementeerd wordt in alle nationale reeksen (1 ND, 2 NH en 3 NH). Voor alle andere afdelingen (seniors en jeugd) zal hij toegepast worden vanaf het seizoen 2015-2016.

In dit document vindt u meer uitleg over de nieuwe spelregel.