Enquête: Kan digitaal leren een vooruitgang betekenen voor jouw basketbalclub?

Geschreven door Basketbal Vlaanderen in Clubnieuws op

Via deze enquête willen we graag nagaan wat de noden en wensen voor basketbalclubs zijn om digitaal leren te betrekken in hun organisatie.

We vertrekken daarbij vanuit 7 centrale themavragen:

1. Hoe zorg je ervoor dat ouders, vrijwilligers, sporters, trainers, officials de spelregels en reglementen goed kennen?
2. Hoe zorg je ervoor dat nieuwe trainers mee zijn en dat bestaande trainers mee blijven met hun sport en met hun rol als trainer/coach?
3. Hoe trek je nieuwe helpende handen aan voor je organisatie? bv. trainers, vrijwilligers, officials?
4. Hoe zorg je ervoor dat je meer mensen kan warm maken voor je sport en hen lid laat worden?
5. Hoe zorg je ervoor dat je meer mensen specifieke vaardigheden in je sport laat ontwikkelen?
6. Hoe zorg je ervoor dat bestuurders en/of leden beter mee zijn met de uitdagingen die leven binnen je organisatie?
7. Hoe kan uitwisseling tussen organisaties helpen zodat medewerkers & bestuurders beter mee zijn met de uitdagingen die leven binnen de maatschappij, nieuwe trends,…? (buiten je organisatie dus)


VUL DE ENQUÊTE IN