Enquête stakeholders VBL

Geschreven door Basketbal Vlaanderen in VBL op

In aanloop naar de opmaak van het beleidsplan 2017-2020 organiseerden we een bevraging van verschillende groepen van leden van de VBL teneinde hun mening over bepaalde items te kennen. Het ging o.m. om de scheidsrechters, de clubbestuurders, de comitéleden, en de personeelsleden. De oefening leverde +/- 700 bruikbare antwoorden, wat door Prof. G. Verleye (UGent), die ons hierbij begeleide, als representatief voor de bevraagde populatie werd beschouwd. 

De resultaten worden momenteel verwerkt en in de loop van de maand maart zullen we daarover communiceren.