Kandidaatstelling Voorzitter Comité Provinciale Scheidsrechters Oost-Vlaanderen

Geschreven door Basketbal Vlaanderen in Officiële mededelingen op

De RvB van Basketbal Vlaanderen vzw stelt de plaats van voorzitter van het comité provinciale scheidsrechters Oost-Vlaanderen vacant.

Functieomschrijving

  • De voorzitter stuurt het comité provinciale scheidsrechters aan, waarvan hij de leden, maximum 6 in aantal zelf voorstelt aan de RvB.
  • De voorzitter bewaakt en implementeert de beleidslijnen, die vanuit het Departement Scheidsrechters worden bepaald, in de eigen provincie.
  • Samen met de collegae staat de voorzitter voornamelijk in voor de rekrutering en opleiding van nieuwe scheidsrechters, het begeleiden, coachen en verbeteren van de huidige scheidsrechters door de organisatie van bijscholingen (clincs en coachings). Er worden opleidingen georganiseerd voor tafelofficials en youth officials.
  • Samen met zijn collegae streeft de voorzitter naar een maximale aanduiding van scheidsrechters op de wedstrijden die doorgaan in zijn, haar provincie.
  • De voorzitter maakt ook deel uit van het Departement Scheidsrechters.

Competentieprofiel

De voorzitter is bereid zijn/haar vrije tijd deels ter beschikking te stellen van de organisatie. Hij/zij heeft communicatievaardigheden, werkt nauwgezet en kan oplossingsgericht denken. 
Hij beschikt over organisatietalent, een PC en de nodige computervaardigheden. Hij kan functioneren binnen de Basketbal Vlaanderen-structuur en kan samenwerken met zowel vrijwillige als professionele medewerkers, met clubs en leden, met andere departementen in de organisatie (provinciaal comité, afgevaardigden, rechterlijke raad).  Hij/zij kan het team aansturen om te functioneren binnen de regels van het HHReg en de krijtlijnen van het beleidsplan van de organisatie.

Statuut

De voorzitter is actief als vrijwilliger, hij wordt enkel gecompenseerd in kosten via een genormeerde kostennota.

Kandidaat stellen

Kandidaturen kunnen ingediend worden tegen 19 januari e.k. via mail aan info@basketbal.vlaanderen en zullen ter advies doorgestuurd worden aan de afgevaardigden van Oost-Vlaanderen.  Nadien wordt de kandidaat ter benoeming voor een termijn van 2 jaar voorgesteld aan de RvB van Basketbal Vlaanderen vzw