Oproep kandidaat bestuurders uit Antwerpen

Geschreven door Basketbal Vlaanderen in Officiële mededelingen op

Het mandaat van Dhr. M. Verlinden als bestuurder van Basketbal Vlaanderen vzw is in de zomermaanden beëindigd.

In toepassing van Artikel 17 van onze statuten heeft Basketbal Vlaanderen vzw een  Bestuursorgaan van 5 personen, waarvan één uit elke Vlaamse provincie. Deze bestuurder wordt benoemd voor een termijn van maximum 5 jaar.

Op korte termijn is er nood aan invulling van het mandaat als bestuurder door een persoon aangesloten bij een Antwerpse club.

Conform Artikel 16 van het HHReg moeten de kandidaturen aangetekend verstuurd worden naar het secretariaat van Basketbal Vlaanderen vzw (Ottergemsesteenweg Zuid 808 B Bus 12, 9000 Gent) uiterlijk 28 dagen vóór de datum van de eerstvolgende Algemene Vergadering, gepland op 27 maart e.k.  De kandidaturen worden steeds ingediend door de club waar de kandidaat bij aangesloten is en zullen overgemaakt worden aan de groepen van afgevaardigden..

Bij de kandidatuur moet een document gevoegd worden dat het curriculum vitae van de kandidaat beschrijft voor wat basketbal betreft. Dit document dient voor “echt en waarachtig” verklaard en ondertekend te worden door de kandidaat en zal gepubliceerd worden op de website van de federatie. Indien een kandidaat, op het ogenblik dat hij verkozen wordt tot lid van het Bestuursorgaan, een mandaat zou vervullen in een ander orgaan, komt dit mandaat automatisch te vervallen.

Hoe zich kandidaat stellen?

  • Enkel personen die aangesloten zijn bij een Antwerpse club kunnen zich kandidaat stellen
  • Brief kandidatuurstelling + basketbal-CV opstellen, voor "echt en waarachtig" ondertekenen
  • Beide documenten moeten aangetekend opgestuurd worden door de club van aansluiting naar 'Basketbal Vlaanderen, Ottergemsesteenweg Zuid 808 B bus 12, 9000 Gent'
  • Deadline om kandidatuur in te dienen: 28/02/2021