Vergoedingen scheidsrechters - Stand van zaken

Geschreven door Basketbal Vlaanderen in Scheidsrechters op

Tijdens de Algemene vergaderingen van dit seizoen werd meegedeeld dat de wedstrijd- en verplaatsingsvergoedingen vervat zitten in een circulaire overeenkomst met FOD Financiën.
Basketbal Vlaanderen is er zich zeker van bewust dat beide vergoedingen niet meer ‘van deze tijd’ zijn en dit is dan ook een zorgwekkend probleem, maar in dit dossier hebben we de stuurknuppel helaas niet in eigen handen. Ondertussen werden wel reeds een aantal stappen genomen die we hieronder oplijsten.

  • In augustus 2019 is er een dubbel schrijven gericht naar FOD Financiën vertrokken. Tot op heden hebben we geen antwoord gekregen. U weet uiteraard dat de getekende circulaire federale materie is en u weet ook dat we reeds lange tijd een regering in lopende zaken hebben.
  • We herhaalden recent ons schrijven nogmaals aangetekend.
  • Zolang we geen antwoord hebben, kunnen we niet schakelen. Helaas zijn we zowel voor kilometer- als voor wedstrijdvergoeding gebonden aan de circulaire. Dit was in het verleden misschien een zekerheid, maar nu een mogelijke hindernis. We moeten evenwel opletten dat we dit niet eenzijdig met de voeten treden, want dan zouden er wel eens gevolgen kunnen zijn voor Basketbal Vlaanderen en mogelijk ook voor de scheidsrechters zelf. Dat willen we uiteraard vermijden.
  • Ondanks het niet antwoorden, proberen we creatieve oplossingen te bedenken naar volgend seizoen toe. Bovendien proberen we draagvlak te creëren in alle geledingen (u heeft wellicht ook de enquête over officials op de website zien verschijnen).
  • Andere statuten voor scheidsrechters zijn niet mogelijk, want je hebt wel degelijk een 100% dekking nodig voor alle scheidsrechters en allemaal in een zelfde statuut (vergeet dus verenigingswerk, vrijwilligerswerk, professioneel contract). Dit hebben wij al uitgebreid afgetoetst.
  • Instroom scheidsrechters: die projecten lopen nu ongeveer 15 maanden en worden dikwijls bijgestuurd. Ook hier krijgen we input van verschillende stakeholders (referee ambassadors, clubs, YO, YO+...)

Basketbal Vlaanderen, de clubs en de scheidsrechters hebben er geen baat bij om nu op ramkoers te gaan tussen de verschillende geledingen. We zijn ons er zeker van bewust dat er een probleem is. We zullen trachten oplossingen te zoeken en toe te passen. Maar u weet ook dat zoiets niet wijzigt in een lopend seizoen. Wij hopen u hiermee alvast te informeren en hopen op nog een beetje begrip en geduld.