Missie

Visie

De visienota, geschreven door de Raad van Bestuur op 12 maart 2012, kan je hier nalezen. 

Beleidsplan 2017-2020

Het beleidsplan 2017-2020 in verkorte vorm vind je hier.
Meer uitleg over de strategische doelstellingen vind je hier.  

Jaarboek

Het Basketbal Vlaanderen-jaarboek, met een overzicht van onze activiteiten gedurende het kalenderjaar vind je hier:
2013 | 2014 | 2015 | 2016

Jaarrekening

De jaarrekeningen van Basketbal Vlaanderen vind je hier. Die van de laatste 4 jaren vind je hier:
2014 | 2015 | 2016 | 2017

Statuten

De statuten van Basketbal Vlaanderen vind je hier

Huishoudelijk Reglement

Deel Adminstratie > UPDATE 04/04/2019 download
Deel Competitie > UPDATE 14/01/2019 download
Deel Financiën  download
Juridisch Deel > UPDATE 01/07/2018 download

Deel Mutaties > UPDATE 01/07/2018

download

Wijzigingen na AV 30/03/2019 (implementatie: 1 juli 2019) > NIEUW 

download
Tabel Van Tarieven en Boetes > UPDATE NA AV 30032019 download
Tabel FD508 2016-2017 

download

Overzicht wijzigingen in kleur 2018-2019 > UPDATE 01/07/2018 download