Updates rond het Coronavirus COVID-19

Vanaf heden zijn de medewerkers van Basketbal Vlaanderen enkel nog bereikbaar via mail. Tevens worden externe bezoekers niet meer toegelaten in onze kantoren. Hiermee willen we ten volle de gezondheid van onze medewerkers garanderen alsook de richtlijnen van onze overheid strikt opvolgen.

Hier vind je een overzicht van alle nuttige e-mailadressen voor clubs.

DATUM 25/3/2020

UPDATE 16H30

De raad van bestuur van Basketbal Vlaanderen is zich bewust van de mogelijke impact die de coronacrisis op de financiële draagkracht van heel wat clubs kan hebben, nu en later.

Dat betekent natuurlijk niet dat Basketbal Vlaanderen mogelijks gemiste inkomsten kan compenseren. Wel zullen we alvast de nodige ruimte creëren, die de clubs moet toelaten een en ander ten gronde te onderzoeken en af te wegen.

Volgende beslissingen werden dan ook genomen en zijn onmiddellijk van toepassing:

 • verlaging van de drempel CD 201 voor het seizoen ’19-’20: vermindering a rato van de niet-gespeelde wedstrijden. Minimum van 35 wedstrijden gefloten i.p.v. 45 - pro rata regeling;
 • verrekening van het jeugdfonds met toepassing van een pro-rata regeling: (i.p.v. return met 10 op 26 wedstrijden, nu 7 op 19/20/21 wedstrijden);
 • betalingsuitstel voor alle facturen van de maanden maart-april-mei-juni en dit tot 31 augustus. Let wel, desgevallend zien wij ons verplicht facturen te compenseren met tegoeden (hoofdzakelijk jeugdfonds 2019-2020 doch bv. ook CD 201 en compensatiekas);
 • facturatie lidgelden 2020-2021 wordt met een maand verlaat (augustus iin plaats van juli) waardoor daar de vervaldag verschuift naar 30 september.

Uiteraard volgt de Raad van Bestuur met aandacht de communicatie en de mogelijke initiatieven die op het niveau van onze overheden ter bescherming van de sportsector en van onze clubs genomen worden.

Verder zullen wij ondertussen onderzoeken of nog andere maatregelen mogelijk zijn die de clubs in dit belangrijke domein ten goede kunnen komen.

DATUM 21/3/2020

UPDATE 16H00

Eerder besliste de Raad van Bestuur van Basketbal Vlaanderen reeds om de competities per direct en definitief te beëindigen. Een identieke beslissing werd door de RvB van Basketball Belgium genomen. Aan competitiesport is het echter eigen om een eindklassement op te maken, zeker wanneer dat bepalend is voor het stijgen en dalen, zoals op niveau van seniorcompetities.

De actuele uitzonderlijke toestand maakt dat de competitie niet volledig betwist afgewerkt kan worden. Bovendien hebben de teams in quasi alle reeksen waar de regels van stijgen en dalen van toepassing zijn, geen identiek aantal wedstrijden gespeeld of tweemaal dezelfde tegenstander ontmoet.

De Raad van Bestuur van Basketbal Vlaanderen wordt hierbij geconfronteerd met een situatie van overmacht en neemt dan ook op een transparante en duidelijke manier verantwoordelijkheid om de eindrangschikkingen te bepalen.

Principes voor stijgen & dalen

De volgende principes zijn van toepassing op de reeksen die in aanmerking komen voor stijgen en dalen:

 1. Er worden geen kampioenstitels uitgereikt. We spreken enkel over stijgers en dalers.
 2. Er wordt gekeken naar de volgende principes:
 • We berekenen het gemiddeld aantal punten per wedstrijd voor elk team van de reeds gespeelde wedstrijden. Dit zijn de punten die je krijgt bij een overwinning of nederlaag, niet de gemaakte of toegelaten doelpunten.
 • Dat gemiddelde wordt vermenigvuldigd met de nog te spelen wedstrijden en bijgeteld bij de reeds behaalde punten.
 • Op basis van het nieuw puntentotaal van elk team wordt er een nieuwe rangschikking bepaald die geldt als eindrangschikking voor het bepalen van de stijgers en de dalers.
 • Het gemiddeld aantal punten per wedstrijd zal ook de doorslag geven bij het vergelijken van ploegen uit verschillende reeksen, waar normaal gesproken testwedstrijden zouden gespeeld moeten worden.

Na het toepassen van deze principes, verkrijgen we de eindrangschikkingen zoals op datum van 23 maart e.k. zullen gepubliceerd worden op basketbal.vlaanderen

Indeling seizoen 2020-2021

De eventuele impact van het al dan niet verwerven van een licentie in de TDM/TDW-competities van Basketball Belgium, clubs die activiteiten op een bepaald niveau niet verder wensen te zetten en clubs die zich volledig terugtrekken uit al de competities en/of lopende procedures voor rechterlijke raden zal zo snel als mogelijk gecommuniceerd worden.

De definitieve samenstelling van de reeksen voor het seizoen 2020-2021 zal in de week van 4 mei meegedeeld worden.

“In de voorbije maanden hebben de verschillende instanties van Basketbal Vlaanderen zich meermaals gebogen over de moeilijke tijden die veel van onze clubs doormaken en dit op sportief, organisatorisch en financieel vlak", zegt algemeen penningmeester Adri Welvaarts. "Suggesties om de clubs te helpen zijn ter studie. We beseffen dat de uitdagingen door de coronacrisis bij heel wat clubs nog wat groter zullen worden, niet in het minst in het financiële domein. De raad van bestuur zal zich daarom beraden over mogelijke tegemoetkomingen teneinde de clubs te helpen de moeilijke periode waarvoor ze vandaag staan te overbruggen. Kortelings wordt daarover gecommuniceerd."

DATUM 19/3/2020

UPDATE 17h15

Impact van de coronacrisis op de sportsector

De internationale coronacrisis maakte jammer genoeg abrupt een einde aan het huidige basketbalseizoen. Om de impact van die coronacrisis in kaart te brengen, weten we graag uw mening d.m.v. onderstaande (heel korte) vragenlijst van de Vlaamse Sportfederatie (VSF).

Ik vul de vragenlijst in!

De maatregelen die door de overheid genomen zijn om de verspreiding van het coronavirus te bestrijden, hebben ook op de sportsector een zware (financiële) impact.

De Vlaamse Sportfederatie vzw (de koepelorganisatie van sportfederaties en hun sportclubs) wil in kaart brengen welke moeilijkheden sportorganisaties ervaren na de uitbraak van deze crisis. Daarom vragen we jullie om zo snel mogelijk de bevraging in te vullen.

DATUM 18/3/2020

Update 11h30

Graag vernemen we via mail naar competitie@basketbal.vlaanderen zo spoedig mogelijk met welke seniorsploegen elke club bereid is om te stijgen en met welke niet. Alsook om door te geven welke ploegen volgend seizoen niet meer ingeschreven zouden worden. Lees meer

DATUM 17/3/2020

UPDATE 17h00

Basketbalcompetitie in Vlaanderen wordt stopgezet en niet meer hervat

Naar aanleiding van de internationale coronacrisis, besliste de Raad van Bestuur van Basketbal Vlaanderen om alle competities in Vlaanderen met onmiddellijke ingang stop te zetten. De competities worden ook op latere datum niet meer hervat. In overleg met AWBB is daarnaast ook beslist om de competities op niveau van Basketball Belgium per direct definitief te staken.

Wegens de internationale coronacrisis werden alle competities op alle niveaus eerder al tot 3 april stil gelegd. Gezien de recente en alarmerende ontwikkelingen, werd vandaag beslist met onmiddellijke ingang alle Basketbal Vlaanderen-competities 2019-2020 definitief stop te zetten. Concreet betekent dit dat het basketbalseizoen vandaag eindigt en niet meer op een latere datum zal hervat worden.

Op 21 maart zal de Raad van Bestuur beslissen en communiceren over het al dan niet toewijzen van kampioenstitels in de afdelingen en reeksen waar dat van toepassing kan zijn, het benoemen van gerechtigde en mogelijks ook bijkomende stijgers en het aanwijzen van dalers. Om te anticiperen op probleemsituaties, zal het Departement Competitie nu al een rondvraag doen bij de clubs om hun intenties voor volgend seizoen te kennen. Gezien de korte termijn waarin het Departement de Raad van Bestuur moet adviseren, willen we de clubs vragen heel spoedig op deze rondvraag te antwoorden.

Zo komt er ook meteen een einde aan het seizoen in Top Division Men One & Top Division Men Two, nadat eerder al beslist werd om de competitie in Top Division Women One te beëindigen. Daarnaast zullen er geen finales van de Beker van Vlaanderen en provinciale bekerfinales gespeeld worden in 2020. Ook de geplande nationale eindrondes in de jeugdcompetities gaan niet door.

"De gezondheid en de creatie van een veilige situatie van onze spelers, trainers, stafleden, scheidsrechters, fans en vrijwilligers staat boven alles en is van het hoogste belang," motiveert voorzitter Marc Verlinden de beslissing. "Ook al was dit geen eenvoudige beslissing, het is de morele plicht van Basketbal Vlaanderen om alles te doen wat binnen haar mogelijkheden ligt om de verspreiding van het Coronavirus maximaal af te remmen."

DATUM 14/3/2020

UPDATE 14H30

Top Division Women 1 wordt vanwege het coronavirus definitief stopgezet. Dat werd door Basketbal Belgium (Basketbal Vlaanderen & AWBB) beslist. De finale van de Beker van België Dames wordt uitgesteld tot volgend seizoen.

DATUM 13/3/2020

UPDATE 10H30

Op advies van de regering raden we aan alle trainingen t.e.m. 3 april af te gelasten om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan. De eerder gecommuniceerde datum van 31 maart wordt eveneens verlegd naar vrijdag 3 april

DATUM 12/3/2020

UPDATE 12h55
Geen basketbal in Vlaanderen t.e.m. 31 maart

Basketbal Vlaanderen besliste gisteren om alle basketbalwedstrijden en -events af te gelasten tot en met eind maart en dit voor alle niveau's en competities. De maatregel komt er op advies van experts en op aanraden van de overheid om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan. De wedstrijden in de EuroMillions League werden eerder al afgelast tot 3 april.

“Als federatie willen we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen,” verklaart Marc Verlinden, voorzitter van Basketbal Vlaanderen. “In overleg met AWBB en op aanraden van de overheid nemen we deze beslissing. Met wekelijks 1.200 wedstrijden op het programma brengen we elk weekend gemiddeld ongeveer 500.000 mensen in beweging. We hopen door deze algemene afgelasting onze basketbalcommunity mee te beschermen en verdere besmetting tegen te gaan.”

Naast de reguliere competitie op alle niveau’s (van Top Divisions t.e.m. de regionale competities) worden ook de geplande evenementen, zoals de finale van de Beker van België Dames en finales van de Beker van Vlaanderen uitgesteld naar een later moment. Ook kleinere events zoals coaches clinics en Peanuts-tornooien die door Basketbal Vlaanderen georganiseerd worden in deze periode, zijn afgelast.

“Wanneer de finales van de Beker van België en Vlaanderen zullen plaatsvinden, is nog niet gekend. In overleg met de verschillende organisatoren en betrokken partijen zullen we een nieuwe datum prikken. Ten laatste op 26 maart komt er een advies of de maatregel nog langer doorgezet wordt voor de reguliere competities,” voegt Marc Verlinden nog toe.

Ondertussen bekijken we opties om de competities op de verschillende niveaus te hernemen, desnoods in een aangepaste vorm of formule.  Wij zullen ons sowieso schikken naar de richtlijnen van de overheid en verder frequent overleg plegen met de collegae van AWBB om tot gepaste maatregelen te komen.

We drukken tegelijk ook onze dank en appreciatie uit voor alle mensen in de medische sector in deze woelige periode.

Wat met de wedstrijden die niet kunnen doorgaan?

De wedstrijden die nu afgelast worden, zullen clubs kosteloos opnieuw kunnen inplannen op een andere datum, met als uiterste speeldatum 10 mei 2020 voor seniors en 31 mei voor jeugd. Alle competitiewedstrijden moeten ten laatste op deze datum gespeeld worden. Gelieve momenteel echter nog even te wachten met het aanvragen van workflows, tot onze competitiemedewerkers alle nodige aanpassingen hebben kunnen doen. Een overzicht:

Senioren

Nationale reeksen: de betrokken clubs ontvangen een specifieke communicatie voor hun reeks.

Landelijke en provinciale reeksen: de competitie voor senioren wordt verlengd met als uiterste datum 10 mei.

De speeldagen worden als volgt verplaatst:

 • Speeldag van 14-15 maart wordt 25-26 april
 • Speeldag van 28-29 maart wordt 2-3 mei
 • Wedstrijden op 21-22 maart worden verplaatst naar 9-10 mei

In de provinciale reeksen met een afwijkende competitieformule kan er nog een afwijking op de uiterste datum toegestaan worden. De betrokken clubs worden hieromtrent ingelicht.

In geval van conflicten bij het opnieuw inplannen van deze wedstrijden krijgen de thuisspelende ploegen in deze weekends voorrang, al hopen we uiteraard op voldoende solidariteit en goodwill.

Teams die hun uitgestelde wedstrijden niet meer wensen te spelen kunnen hiervoor kosteloos forfait geven.

Jeugd

De uiterste datum om de jeugdwedstrijden te spelen is 31 mei. Alle wedstrijden worden zonder startuur geplaatst en kunnen opnieuw ingepland worden via workflows. Voor deze wedstrijden kan ook kosteloos forfait gegeven worden.

Voor de nationale jeugdreeksen volgt nog een aparte communicatie.

Finales Beker Van Vlaanderen

Er wordt in overleg met de organisatoren gezocht naar een nieuwe datum in de maand april.

Provinciale Bekerfinales

De provinciale bekerfinales in mei gaan voorlopig door zoals gepland. In functie van de finales krijgen alle bekerwedstrijden voorrang op de competitie.

En wat met trainingen?

Voor trainingen verwijzen we naar de lokale gemeentebesturen en hun beslissing m.b.t. de lokale sportaccommodaties. Trainingen kunnen dus in principe doorgaan, mits de nodige voorzorgsmaatregelen gerespecteerd worden en het lokale gemeentebestuur dit toelaat.

Clubs die op eigen initiatief toch hun trainingen willen afgelasten, zijn uiteraard vrij om dit te doen.

Datum: 11/3/2020 

Update: 20h54

De Raad van Bestuur van Basketbal Vlaanderen besliste om alle wedstrijden vanaf 12 maart 2020 tot en met 31 maart 2020 af te gelasten. Dit geldt voor alle senior- en jeugdwedstrijden én alle events, incl. de finale van de Beker van België Dames en Finales Beker van Vlaanderen 2020. Ook de wedstrijden in Top Divisions (Women, Men 1 & Men 2) worden stilgelegd t.e.m. 31 maart. 

Meer informatie volgt. 

UPDATE: 17u40

De finale van de Beker van België Dames van zondag 15 maart is uitgesteld wegens het Coronavirus. Een nieuwe datum is voorlopig nog niet gekend. In die finale nemen Phantoms Boom en Castors Braine het tegen elkaar op in Sporthal De Schalk in Willebroek.

Update: 13u35

Gisterenavond adviseerde de regering om indoor evenementen met meer dan 1.000 toeschouwers af te gelasten om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Vanuit Basketbal Vlaanderen wordt dit advies op de voet gevolgd en zal er in de komende weken strikt op toegezien worden dat indien nodig de juiste maatregelen worden getroffen.

In de Euromillions League zijn alle wedstrijden uitgesteld tot ten vroegste 3 april. Een gedetailleerde kalender van de nieuwe speeldata wordt in de komende weken vrijgegeven. Lees meer