Ga verder naar de inhoud

Medisch & Ethisch verantwoord sporten

Hier vind je meer info over de acties die Basketbal Vlaanderen doet i.h.k.v. medisch & ethisch verantwoord sporten, gaande van letselpreventie tot info voor aanspreekpunten integriteit.

Basketbal Vlaanderen wil volop meewerken aan een veilige en zuivere sportbeleving. Er zijn verschillende initiatieven rond medisch en ethisch sporten gestart. Hieronder vind je een overzicht van de verschillende initiatieven.

Medische attesten

Vanaf seizoen 2024-2025 is een jaarlijkse medische keuring niet meer verplicht. Wel wensen we met sterke aandrang onderstaande te adviseren…

Discriminatie & racisme

In het basketbal is er geen plaats voor discriminatie en racisme. Volgens de wet zijn zowel discriminatie, pesterijen, haatboodschappen en…

Toolbox voor sportouders

Het Centrum voor Ethiek in de Sport (ICES) ontwikkelde een gloednieuwe toolbox voor sportouders om het thema heel bespreekbaar te maken…

Letselpreventie

In Body Check+ vind je tal van oefeningen om blessures en letsels aan je schouders, knieën, enkels en romp te voorkomen.

Sportouders & sportclubs

Hoe kan je ouders van spelers betrekken bij de club? Hoe kan je als ouder jouw kind motiveren i.p.v. te 'moetiveren'? Ouders hebben een…

Seksueel grensoverschrijdend gedrag

Wat doe je als coach, begeleider of club in sommige gevallen in de kleedkamer? Het vlaggensysteem en de tips van ICES zeggen je welk gedrag…

Doping & verboden middelen

Wat is doping? Welke geneesmiddelen en voedingssupplementen mag je nemen als basketter en welke niet?

Gedragscodes

Basketbal Vlaanderen stelt een aantal gedragscodes voor voor de verschillende doelgroepen binnen basketbal.

Geestig gezond sporten

Geestig gezond sporten is een initiatief van CGG PassAnt, Sport, G-Sport Vlaanderen. Het charter is gericht op het psychisch welzijn van…

Heb je een vraagje over medisch & ethisch verantwoord sporten? Heb je een vermoeden/probleem of klacht over grensoverschrijdend gedrag? ... Dan kan je terecht bij het aanspreekpunt integriteit van jouw club of bij de aanspreekpunt integriteit van Basketbal Vlaanderen of kan je (anoniem) melding doen via het online meldingsformulier.

Anne Dockx API

Anne Dockx

Aanspreekpunt Integriteit