Female Referee Project

Het Female Referee Project moet ervoor zorgen dat we meer vrouwelijke scheidsrechters binnen onze basketbalsport aan de slag krijgen. Ook in deze tak van het basketbal is gendergelijkheid nog ver zoek en is er bijgevolg nog veel werk aan de winkel. 

Via 3 overlegplatformen willen we de juiste mensen samen krijgen om ideeën te delen, te inspireren en als één team toe te werken naar een gezamenlijk doel: meer vrouwelijke scheidsrechters aantrekken. Deze overlegplatformen vinden plaats op 15/04, 29/04 en 13/05. Telkens van 20u tot 22u.

We werken elk overlegplatform aan een andere pijler. Elke pijler wordt ingeleid door een expert, vervolgens worden enkele stellingen meegegeven en ten slotte gaan we in mini break-out rooms brainstormen.

  • Donderdag 15 april van 20u tot 22u: INSTROOM
  • Donderdag 29 april van 20u tot 22u: DOORSTROOM/BEGELEIDING
  • Donderdag 13 mei van 20u tot 22u: UITSTROOM/DROP-OUT

Alle input die uit de overlegplatformen komt, wordt verzameld en vervolgens uitgewerkt in concrete acties voor de komende beleidsperiode (2021-2024).

De online inschrijvingen zijn afgesloten. Momenteel wordt alle input verzameld en omgezet in een concreet actieplan.