Ga verder naar de inhoud

Give & Go

Basketbal Vlaanderen Give & Go is een project met als doelstelling de kwaliteit van de jeugdwerking in de sportclubs te verhogen, met bijzondere aandacht voor de verhoging van de sportparticipatie van de jeugd.

Op basis van een vragenlijst die elke club invult, worden punten toegekend die zich dan weer vertalen naar een financiële compensatie voor de deelnemende clubs.

De clubs zijn verplicht om het toegekende bedrag opnieuw te investeren in hun clubwerking. De mogelijke investeringen zijn opgenomen in de Limitatieve lijst der aanbestedingen.

Dit project wordt ondersteund door Sport Vlaanderen.

Give & Go-applicatie

Hier kan je de applicatie opstarten.

Bal doel

Give & Go 2023

Binnenkort wordt de applicatie met bijhorende vragenlijst opengezet. We zullen hier een duidelijke communicatie over voeren. Vanaf dan zal de invulling van de tool minimum 1 maand open staan.

Wat zal er anders zijn aan de bevraging in 2023?

De bevraging zal grotendeels op dezelfde manier verlopen en wordt ook uitgestuurd via hetzelfde systeem. De vragen zijn inhoudelijk gewijzigd en reeds opgedeeld per label. We willen jullie op deze manier laten kennismaken met de vernieuwde manier van werken o.b.v. labels. Meer uitleg over de labels vind je onderaan deze pagina.

De labels zijn voorlopig enkel een manier van indeling voor de vragen. Ze hangen nog niet vast aan een bepaald financieel voordeel. Elke vraag op zich heeft een bepaalde waarde in punten die op die manier omgezet worden tot een concreet subsidiebedrag.

Aangezien we willen toewerken naar een zelfevaluatiecultuur laten we de club nadenken over hun doelstellingen op korte termijn. Per label wordt de club gevraagd om een of meerdere acties te formuleren om het het jaar nadien kwalitatief beter te doen.

Herwerking van de tool?

Het team van Basketbal Vlaanderen is hard aan het werk om het Give & Go-systeem aan te passen. Hierover is reeds een Club Time-Out geweest waarin clubs de kans kregen input te geven. De Give & Go-tool zal er vanaf volgend jaar volledig anders uitzien en op een andere manier te gebruiken zijn binnen je club. We willen dit echter stap per stap aanpakken. De Give & Go bevraging die er binnenkort aankomt, zal op dezelfde manier werken als die van vorig seizoen. De inhoud zal verschillen en dat is dan ook meteen onze eerste stap in de herwerking.

Doelstelling van de herwerking

Op lange termijn willen we van onze Give & Go-tool een zelfevaluatie-tool maken. We willen de clubs betere inzichten geven in hun eigen clubwerking. Op die manier kan een club strategische keuzes maken om de kwaliteit van de clubwerking naar een hoger niveau te tillen. Het is onze einddoelstelling om een interactieve tool te bouwen waarbij clubs een werkgroep opstarten rond deze tool zodat ze hun jeugdwerking evalueren en bijsturen waar nodig. Op deze manier werken clubs hun visie concreter uit en zullen ze eigen doelstellingen bepalen waardoor een continue kwalitatieve progressie gegarandeerd wordt.

Daarnaast willen we clubs ook aanzetten om na te denken over hun missie en visie, door na te denken over hun doelpubliek. Dit willen we doen aan de hand van labels. Zo willen we volgende labels introduceren:

  • Youth Label = gericht op de basis jeugdwerking van een club
  • Youth+ Label = gericht op clubs met niveau 1 en 2 ploegen
  • Girls Label = gericht op clubs met een meisjeswerking
  • 3x3 Label = gericht op clubs met een 3x3 werking
  • G-Label = gericht op clubs met een G-werking
  • Recrea Label = gericht op clubs met aanbod voor participatie basketbal, ook voor clubs met niveau 3 en 4 ploegen
  • Official Label = gericht op alle clubs om hen te motiveren een kwalitatief beleid te voeren rond hun officials

Dit zijn geen hiërarchische kwaliteitslabels, maar eerder richtpunten voor clubs om kwaliteit te leveren voor het doelpubliek binnen hun club. Aan deze labels zijn vragen gekoppeld die nog eens onderverdeeld zijn in verschillende criteria. De volledige uitleg hiervan vind je in het Give & Go reglement. Een club hoeft niet voor 1 label te kiezen, maar kan zich richten op meerdere labels afhankelijk van hun interne werking en doelpubliek.

Vragen of hulp nodig?

Gaëlle De Wandel

Medewerkster Clubondersteuning