Ga verder naar de inhoud

Deel Mutaties

Op deze pagina vind je de algemene principes i.v.m. mutaties, de verschillende soorten spelers en de verschillende soorten van mutaties. Je vindt hier ook de procedures van een mutatie, de regelgeving rond de aansluiting van een lid van of naar de AWBB (of een andere federatie aangesloten bij FIBA) en de regelgeving omtrent een geschorst lid die muteert. Het Intern Reglement deel Mutaties is geldig vanaf 17/12/2022.

Art. 551 - Algemene principes

Algemene principes Open Dicht

Art. 552 - Soorten van spelers

1. Jeugdspelers jonger dan 18 jaar Open Dicht

2. De jeugdspeler ouder dan 18 jaar en amateurspeler Open Dicht

3. De professionele sportbeoefenaar Open Dicht

Art. 553 - Soorten van mutaties

1. Definitie Open Dicht

2. Categorieën Open Dicht

2. B.1. De administratieve mutatie ingevolge de inactiviteit van de club Open Dicht

2. B.2. De administratieve mutatie voor de jeugdspelers die in hun club geen ploeg hebben die overeenstemt met hun leeftijd Open Dicht

2. B.3. De administratieve mutatie op grond van speciale omstandigheden Open Dicht

2. B.4. De administratieve mutatie van een jeugdspeler die niet in aanmerking komt voor wedstrijden die in aanmerking komen voor een competitie van stijgen of dalen Open Dicht

2. B.5. De mutatie van professionele sportbeoefenaars Open Dicht

2. B.6. Mutatie van amateurspelers die het statuut van professioneel sportbeoefenaar bekomen in de loop van het seizoen Open Dicht

2. B.7. De administratieve mutatie van een jeugdspeler die voor het lopende seizoen afziet van het recht om deel te nemen aan wedstrijden die aanleiding kunnen geven tot stijgen of dalen Open Dicht

2. B.8. De administratieve mutatie van een speler die omwille van welomschreven reden van club wenst te veranderen tijdens het seizoen Open Dicht

Art. 554 - Procedures van gewone mutatie

1. Formaliteiten Open Dicht

2. Periode Open Dicht

3. Procedure Open Dicht

4. Termijnen Open Dicht

5. Documenten voor de mutatie Open Dicht

Art. 556 - Aansluiting van een lid van of naar de AWBB of een andere federatie aangesloten bij FIBA

Mutaties tussen clubs van vzw Basketbal Vlaanderen en clubs van de AWBB zijn niet toegelaten.

1. Een club van vzw Basketbal Vlaanderen die een persoon wenst aan te sluiten die lid is van een club van de AWBB: Open Dicht

2. Een club van de AWBB die een persoon wenst aan te sluiten die lid is van een club van vzw Basketbal Vlaanderen Open Dicht

3. Indien het gaat om een internationale transfer naar of van een andere federatie zal men zich houden aan de regelgeving welke door FIBA voorzien is. Open Dicht

Art. 557 - Lid geschorst door een rechterlijke raad van vzw Basketbal Vlaanderen

Geschorst lid Open Dicht

Meer info over mutaties?