Ga verder naar de inhoud

Ledenwerving en -behoud

Eén van de voornaamste uitdagingen van clubs is hoe je als club nieuwe leden kan aantrekken. Daarnaast vragen clubs zich ook af hoe je nieuwe leden kan binden en behouden. Op deze pagina vind je een heleboel tips & tricks waarmee je kan inzetten op ledenbinding en activatie van je leden, zodat de drop-out in de club, zeker na de lange Covid-periode, beperkt blijft!

Ledenbinding in 4 fases

VOOR JE AAN DE SLAG GAAT...
Voor we aan de vragen komen die je moet stellen, zijn er een aantal tendensen in onze samenleving waar je als club bewust van moet zijn:

1) Het internet en sociale media zijn overal. Zet hierop in en hou rekening dat er een blijvende evolutie is. Meer tips & tricks hierover kan je hier terugvinden.

2) Het percentage van sportende Vlamingen is nog steeds in stijgende lijn, al is er een stagnatie in de sportverenigingen. De concurrentie van andere professionele initiatieven is groot. Mits nieuwe initiatieven inde basketbalclubs, is nog een groot potentieel aan nieuwe leden.

3) Men verwacht professionalisering in de sportclubs. Probeer professioneler te werken zonder het zo belangrijke verenigingsgevoel te verliezen.

4) De consument is veeleisend: men wil alles, zo snel mogelijk maar tegelijkertijd onafhankelijk en flexibel blijven. (Potentiële) leden zijn op zoek naar kwaliteit en goed service, onafhankelijkheid en flexibiliteit. Probeer hiermee rekening te houden en in te spelen. Praktische voorbeelden van meer onafhankelijkheid en flexibiliteit.

En voor je start met acties te bedenken om de ledenbinding in jouw club aan te passen, in het bijzonder nuttig een analyse van je ledenpopulatie te maken.

We stellen ledenbinding voor in 4 fases.

Fase 1: vreemden -> vrienden

Je wil nieuwe leden aantrekken. De eerste stap is om met elkaar in contact te komen en meer over elkaar te weten te komen.

Fase 2: vrienden -> starters

Na de contactopname is het doel dat je tracht om de mensen die je hebt leren kennen, te laten starten met onze mooie sport.

Fase 3: starters -> leden

Zorg dat de starters zich goed voelen en kunnen overvloeien tot leden.

Fase 4: leden -> ambassadeurs

Het ideale scenario is dat je leden mond-aan-mond reclame maken en zich ontpoppen tot echte ambassadeurs van je club om zo nieuwe 'vreemden' aan te trekken.

8 vragen voor een club omtrent ledenbinding

1. HOE (ONLINE) ZICHTBAAR IS JOUW CLUB? Open Dicht

2. HOE POSITIONEERT JOUW CLUB ZICH? Open Dicht

3. IS ER EEN LAAGDREMPELIG EN LEUK AANBOD IN JOUW CLUB? Open Dicht

4. HOE ONTHAAL JIJ (POTENTIËLE) NIEUWE LEDEN? Open Dicht

5. IS HET PRODUCT DAT JE AANBIEDT WEL IETS VOOR STARTERS? Open Dicht

6. DOEN JULLIE OOK AAN EXTRASPORTIEVE LEDENBINDING? Open Dicht

7. HOE GOED GEBRUIKT JOUW CLUB ZIJN AMBASSADEURS? Open Dicht

8. HOE ZIJN DE ONDERLINGE RELATIE IN DE CLUB? Open Dicht

Implementatie

Ledenbinding doe je niet alleen, het is een gedeelde verantwoordelijkheid van iedereen in de clubwerking. Om een actieplan op te stellen, is het aangeraden om een cluboverleg te houden waarbij een profielroos gebruikt wordt. Om tot een concreet actieplan te komen, is analyse, goalsetting, strategie, implementatie (ACTIE!) en evaluatie nodig. Focus je als club niet op alles tegelijk, 2 items per seizoen zijn voldoende.

Tips & tricks om nieuwe leden aan te trekken

Ik Word Basketter Open Dicht

Initiatietrainingen Open Dicht

Specifieke doelgroepen Open Dicht

Investeer in clubambassadeurs Open Dicht

Zet je deur open Open Dicht

Tips & tricks om je leden te binden & activeren

Off Season Open Dicht

Hou je leden actief Open Dicht

Aanbod Open Dicht

Samenwerking Open Dicht

Hou sociaal contact Open Dicht