Ga verder naar de inhoud

Soorten vrijwilligers

Het fundament van je clubbeleid is het structureren van je vrijwilligerswerking. Op deze manier wordt je werking toegankelijk en laagdrempelig om vrijwilligers aan te trekken, maar ook gestructureerd om ze te behouden. We geven jullie hieronder tips & tricks mee als samenvatting van een sessie van Vrijwilligerswerk Werkt.

Voor vrijwilligers of medewerkers zijn er drie aspecten belangrijk bij het uitvoeren van hun vrijwilligerswerk. De mensen moeten goesting hebben in het werk dat ze doen binnen de club. Daarom is het belangrijk dat er een cultuur, sfeer, omgeving gecreëerd wordt waarin vrijwilligers zich amuseren en er graag vertoeven. Er is ook nood aan leiderschap. Vrijwilligers hebben begeleiders nodig om hen te ondersteunen in hun rol als vrijwilliger. Daarnaast moet er ook een beleid gevoerd worden binnen je club rond vrijwilligers waarin zaken vastgelegd worden als ‘hoe gaan we de mensen waarderen?’, ‘Krijgen ze een attentie (bv. drankbonnetje) na hun shift?’…Kortom, een club kan er via het creëren van goesting, leiderschap en een beleid voor zorgen dat vrijwilligers graag terug komen!

Maar… opgelet, want mensen komen niet graag terug wanneer de weg voor hun volledig geplaveid is en wanneer er dus maar één manier is om hun taak uit te voeren. Mensen moeten zelf hun weg mogen kiezen binnen een organisatie. Dit kan uiteraard op verschillende manieren: mensen kunnen komen en gaan als ze het even niet meer zien zitten om te helpen omdat ze het bijvoorbeeld te druk hebben, mensen kunnen een taak aannemen maar deze op hun manier uitvoeren als het resultaat hetzelfde is, mensen die weggegaan zijn uiteraard terug welkom wanneer ze er opnieuw tijd voor hebben, etc. Dit is absoluut niet eenvoudig voor een organisatie! Met andere woorden, we moeten dus bij het structureren van een vrijwilligerswerking ook oog hebben dat we niet ‘overstructureren’ en hiervoor hebben we een oplossing.

De betrokkenheidscirkels, soorten vrijwilligers

Via de betrokkenheidscirkels kan een vereniging zich organiseren. Het is een structuur die past binnen het groter geheel van de organisatie van een club. De betrokkenheidscirkels zijn te oriënteren binnen een bepaalde cel in de celstructuur van je clubwerking. De betrokkenheidscirkels bestaan uit verschillende soorten vrijwilligers die elk hun karakteristieken, engagement en manier van werken hebben binnen je club. Uiteraard kunnen de soorten vrijwilligers evolueren doorheen de tijd en verspringen van cirkel i.f.v. hun betrokkenheid.

Vast bestuur Open Dicht

Trekker Open Dicht

Multivrijwilliger Open Dicht

Taakvrijwilliger Open Dicht

Evenementvrijwilliger Open Dicht

Wanneer een evenementsvrijwilliger zich goed voelt en een gevoel van waardering ervaart, zal deze vrijwilliger doorsijpelen naar één van de andere betrokkenheidscirkels. Als je appreciatie toont naar taakvrijwilligers, dan zullen zij ook doorsijpelen naar andere betrokkenheidscirkels. Op deze manier ontstaan nieuwe trekkers en eventueel nieuwe bestuursvrijwilligers.

Waardering is de key

Wanneer je inzet op taak- en evenementsvrijwilligers zal je hun betrokkenheid verhogen. Betrokkenheid is een van de factoren waarvan mensen gemotiveerd worden. Hou de vrijwilligers dus betrokken, ook al hebben ze niet meteen een positieve ervaring gehad met hun vrijwilligerstaak. Je kan ze de volgende keer iets anders aanbieden waarvan ze misschien wel een goed gevoel gaan krijgen.

Neem volgende zaken mee bij het aantrekken van je vrijwilligers voor de betrokkenheidscirkels:

 • Mensen worden liefst persoonlijk aangesproken door mensen die ze (her)kennen.
 • Spreek mensen aan op taakniveau en dus niet met de vraag “wil je vrijwilliger worden?”. Start met kleine taken en laat ze zo doorgroeien. Waardering is heel belangrijk, hoe klein hun engagement ook is. Mensen krijgen op die manier meer goesting!
 • Mensen willen niet enkel uitvoeren, maar willen ook hun eigenheid in iets leggen. Een gevoel van autonomie versterkt de motivatie.
 • Hoe toon je vrijwilligers?
  • Toon beweging: je club is actief met vrijwilligers
  • Toon beleving: toon een sfeer waar mensen willen bij zijn
  • Toon verhalen: verkoop story's en verhalen in plaats van taken
 • Mensen zijn gemotiveerd wanneer ze iets goed kunnen want een gevoel van competentie versterkt de motivatie. Zeg tegen je vrijwilligers wanneer ze goed bezig zijn en ondersteun hen in hun taken.

Meer info over vrijwilligers?

Gaëlle De Wandel

Medewerkster Clubondersteuning