Ga verder naar de inhoud

EVK/EVC

Via een EVK (Eerder Verworven Kwalificatie)- of EVC (Eerder Verworven Competenties)-procedure kunnen gelijkstellingen met bepaalde basketbaldiploma's verkregen worden.

Eerder verworven kwalificatie

Wanneer het gaat over vrijstellingen en assimilatie (gelijkstelling), dan maken we in de eerste plaats een onderscheid tussen kwalificaties en competenties. In het geval van eerder verworven kwalificaties (EVK) is het verhaal doorgaans eenvoudiger dan bij reeds verworven competenties, omdat je een erkend diploma of getuigschrift hebt dat je vaardigheden aantoont. Beantwoordt je diploma aan de inhoudelijke vereisten, dan kan je een gedeeltelijke of volledige vrijstelling krijgen.

Eerder verworven competenties

Bij reeds verworven competenties (EVC) is de erkenning iets moeilijker. De ervaringen die je opgedaan hebt in een sportclub, de bijscholing of clinic die je volgde, de stages die je gelopen hebt bij een gekwalificeerde trainer of de resultaten die je bereikt hebt met een ploeg of atleet, kunnen immers niet bewezen worden aan de hand van een officieel document. Toch kunnen ook die in een aantal gevallen aanleiding geven tot een vrijstelling. Daarvoor moet je een EVC-procedure opstarten.