Ga verder naar de inhoud

Gelijkstelling als bachelor/master lichamelijke opvoeding

Kan ik als bachelor/master LO een gelijkstelling krijgen?

Studenten Lichamelijke Opvoeding die 120 studiepunten van het opleidingsprogramma (studietraject ABA of EBA) succesvol hebben afgerond, conform het onderwijs- en examenreglement van de betrokken instelling, kunnen een gelijkstelling met Initiator Basketbal aanvragen. Voor de LO-studenten van de hogescholen werd een geëigend attest opgemaakt, te bekomen via het VTS-anker van de LO-opleiding.