Ga verder naar de inhoud

Uittreksel strafregister

Er is een nieuwe maatregel in voege vanaf 1 februari 2023 waar je als sportclub rekening mee zult moeten houden. Elke persoon die (op)nieuw binnen je club met kinderen of jongeren werkt, zal een uittreksel van het strafregister (het "bewijs van goed gedrag en zeden") moeten voorleggen aan de club waarmee hij/zij een overeenkomst heeft. Deze maatregel komt er na een gezamenlijk decreet van Vlaams minister van Justitie en Handhaving Zuhal Demir en Vlaams minister van Sport Ben Weyts. Wat houdt dit nu precies in voor jouw sportclub?

Concreet

Elke nieuwe trainer (of bij verlenging van contract) die werkt met kinderen of jongeren zal dit uittreksel moeten voorleggen aan het bestuur van je club. Als club krijg je een duidelijk beeld van eerdere veroordelingen voor onder andere zedenfeiten. Zo kan je bij het aanwerven van je coaches een beter oordeel vellen of de persoon die voor je zit, geschikt is om met minderjarigen te werken.

Elk kind en elke jongere verdient een ethisch en veilig sportklimaat. Veel clubs ondernemen hiervoor al talrijke acties. Deze extra actie is als club een duidelijk signaal naar je leden toe dat je de aanpak van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag ernstig neemt. Het dient als extra verdedigingsmuur rond je sportclub.

Wat als...

… je een trainer hebt die geen blanco strafregister kan voorleggen?

Het wilt niet zeggen dat als iemand feiten op zijn of haar strafregister heeft staan, je deze persoon niet kan toelaten binnen je club. Je oordeelt zelf als club of je deze persoon al dan niet moet weigeren.

Praktisch?

Sport Vlaanderen heeft een draaiboek ontwikkeld voor de sportsector. Hierin wordt meer uitleg gegeven over hoe je dit kan toepassen en uitwerken binnen je club. Op deze manier heb je als sportclub toch een eerste houvast.

Stappenplan

De Vlaamse Sportfederatie en ICES (Centrum Ethiek in de Sport) hebben een stappenplan gemaakt. Het geeft je een overzicht van de weg naar het opvragen van het uittreksel strafregister.

Digitale wegwijzer

De digitale wegwijzer bestaat uit enkele online vragen waarbij je te weten komt wat je moet doen binnen jouw club en bij wie je terecht kan met verdere vragen. Voor het gebruik van de digitale wegwijzer moet je je aanmelden op het leerplatform. Nadien kan je de wegwijzer gratis en vlot doornemen.

Wist je dat...

... de Vlaamse Sportfederatie ook modeldocumenten aanbiedt voor het afsluiten van een overeenkomst met je vrijwilligers, trainers, verenigingswerkers… Deze documenten zijn aangepast en bevatten ook de registraties voor dit decreet. Je vindt deze documenten in de kennisbank van de Vlaamse Sportfederatie. Hier vindt je ook extra informatie omtrent dit nieuwe decreet.