Ga verder naar de inhoud

Tips & tricks

Op deze pagina vind je verschillende tips & tricks voor jou als ouder zodat je je kind optimaal kan begeleiden in zijn of haar spelerscarrière.

Spoedcursus spelregels voor ouders

Herbekijk hier de digitale spoedcursus basis spelregels in het basketbal voor (groot)ouders.

Via deze spoedcursus trachten we de algemene spelregelkennis bij het brede publiek te verbeteren en hopen we op die manier ook meer wederzijds respect te krijgen.

Deze spoedcursus werd gegeven door Tom De Rouck en richt zich vooral op het FIBA-reglement (leeftijdscategorieën U14 en ouder).

Gids voor ouders: Fair Play in de sport

Gedragscode ouders

Voor elke doelgroep heeft Basketbal Vlaanderen een gedragscode opgesteld. Hier vind je deze voor de ouders.

Tips voor ouders

Hoe je kind positief ondersteunen?

Vóór de wedstrijd:

 • toon interesse;
 • tracht zowel te weinig betrokkenheid en te veel betrokkenheid te vermijden;
 • probeer van winnen een ondergeschikt belang te maken;
 • stel haalbare verwachtingen.

Tijdens de wedstrijd:

 • laat gerichte instructies over aan de coach;
 • probeer negatieve feedback te vermijden;
 • tracht consequent positief te supporteren voor alle spelers;
 • besef dat niets (meer) zeggen ook negatief kan overkomen.

Na de wedstrijd:

 • tracht eerst naar je kind te luisteren en vraag: ‘Wat vond je er zelf van?’;
 • geef een zinvolle uitleg bij je aanduidingen en suggesties;
 • probeer steeds het positieve te benadrukken en het woord ‘maar’ te vermijden.

Bijkomend trainen?

 • probeer je kind te betrekken in de beslissing om bijkomend te trainen;
 • tracht de termen ‘moeten’ en ‘verwachten’ te vervangen door de termen ‘kunnen’ en ‘willen


Theoretische benadering

MOETIVATIE VS MOTIVATIE

Straf, beloning, verwachting of schaamte, schuld, zelfwaarde zorgen voor verplichting, druk en/of stress. Dit is een gecontroleerde motivatie waar we spreken van "MOETEN" / "MOETIVATIE"
Deze ouders projecteren hun verwachtingen op hun kinderen en zetten druk opdat kinderen deze verwachtingen zouden waar maken.


Persoonlijke relevantie, zinvol of interesse, plezier zorgen voor psychologisch vrij zijn. Dit is een autonome motivatie waar we spreken van "WILLEN" / "MOTIVATIE".
Deze ouders proberen maximaal aansluiting te vinden bij het gezichtspunt van hun kinderen door interesse te tonen en hun ritme te volgen.

BASISBEHOEFTES ABC

Als deze 3 behoeftes aan bod komen, zullen kinderen GRAAG, GOED EN BLIJVEN BASKETTEN.
Dit zorgt ervoor dat voorwaarden aanwezig zijn om TALENTONTWIKKELING te stimuleren, zonder de kinderen/jongeren onder druk te zetten.

 • Behoefte aan Autonomie: initiator zijn van eigen acties en zelf aan basis liggen van gedrag
 • Behoefte aan verBondenheid: geliefd worden door anderen en goed relaties hebben
 • Behoefte aan Competentie: gedrag tot een goed einde kunnen brengen en controle hebben over uitkomstgedrag