Ga verder naar de inhoud

Sportouders & sportclubs

Hoe kan je ouders van spelers betrekken bij de club? Hoe kan je als ouder jouw kind motiveren i.p.v. te 'moetiveren'?

Ouders hebben een enorme invloed op de motivatie van hun kinderen. Daarom is het als club belangrijk ouders te betrekken in het hele clubgebeuren en met hen te communiceren. Hieronder zijn enkele tips terug te vinden voor sportclubs om gezonde dosis ouderbetrokkenheid te stimuleren en om ouders te begeleiden in het positief ondersteunen van hun kinderen.

Meer informatie hieromtrent is terug te vinden op de website www.sportouder.be.

Ouders in de sportclub

Tips voor sportclubs: hoe kom je tot een optimale ouderbetrokkenheid? Open Dicht

Tips voor ouders: hoe je kind positief ondersteunen? Open Dicht

Moetivatie vs. motivatie Open Dicht

Basisbehoeftes ABC Open Dicht