Een vertrouwenspersoon is iemand waarbij alle leden van de club terecht bij kunnen met vragen of meldingen over (seksueel) grensoverschrijdend gedrag. Sinds seizoen 2018-2019 is elke club verplicht om zo'n vertrouwenspersoon te hebben.

De vertrouwenspersoon is bij voorkeur een laagdrempelig aanspreekpersoon die empathisch is, goed kan luisteren, discreet kan handelen en kan doorverwijzen naar externe hulpverleners indien nodig.

Ook Basketbal Vlaanderen heeft een vertrouwenspersoon waarbij alle leden terecht kunnen: vertrouwenspersoon@basketbal.vlaanderen of 09/277 77 59.

 

Infosessie voor vertrouwenspersonen

Bekijk hieronder de infosessie voor vertrouwenspersonen waarin een basis wordt meegegeven om aan de slag te gaan als vertrouwenspersoon in de basketbalclub. De presentatie kan je hier downloaden.

Stappenplan voor clubs

Het instituut voor ethiek in de sport (ICES) maakte een handige toolkit met stappenplan voor clubs op. Deze toolkit helpt clubs om grensoverschrijdend gedrag aan te pakken en te voorkomen.

DOWNLOAD DE VOLLEDIGE TOOLKIT

 

1. Maak (seksueel) grensoverschrijdend gedrag bespreekbaar

Plaats het thema op de agenda van vergaderingen van het clubbestuur, maak samen een risicoanalyse op, bepaal een clubvisie op dit thema, ...

Welke tools kunnen hierbij helpen?

2. Stel een vertrouwenspersoon aan

Zoek een vertrouwenspersoon binnen de club en geef mandaat, laat deze persoon de bijscholing Club-API van ICES volgen, maak de vertrouwenspersoon bekend bij jouw leden.

Welke tools kunnen hierbij helpen?

3. Implementeer gedragscodes

Bepaal jouw doelgroepen, bespreek de blauwdrukken, vertaal deze in een laagdrempelige vorm en veranker dit in het huishoudelijk reglement van de club.

Welke tools kunnen hierbij helpen?

4. Integreer een handelingsprotocol

Bespreek de blauwdruk en maak dit specifiek, stel pro-actief een noodteam samen, stem pro-actief af met lokale arts/psycholoog/politie/...

Welke tools kunnen hierbij helpen?

5. Bepaal een aanwervingsbeleid voor vrijwilligers

Gedragscode toelichten en laten ondertekenen, referenties vorige clubs/werkgevers checken, kennismakingsgesprek voeren en uittreksel strafregister model 2 opvragen.

Welke tools kunnen hierbij helpen?

6. Informeer en verspreid

Website, nieuwsbrief, social media, infobrochure, infoavonden voor specifieke doelgroepen, ...

Welke tools kunnen hierbij helpen?