Ga verder naar de inhoud

Diploma- en bijscholingsplicht 2024-2025

Op welk niveau kan je coachen met jouw diploma in seizoen 2024-2025?

Binnen basketbal zijn er 4 verschillende niveaus: Trainer A - Trainer B - Instructeur - Initiator (hoge of lage doelen).

Een Trainer A is het hoogste niveau. Die kan dus op alle niveaus coachen. Een Trainer B kan ook op Instructeur en Initiator niveau coachen en een Instructeur op Initiator niveau. Binnen het initiator niveau wordt een onderscheid gemaakt tussen hoge doelen (U16-U21 niveau 3/4) en lage doelen (U6-U12).

Coaches die in 2015 of vroeger een initiator diploma hebben behaald kunnen zowel op niveau Initiator Hoge doelen als Lage doelen coachen. Coaches die in 2016 of later hun initiator diploma behaald hebben, worden gelijkgesteld met initiator lage doelen (dit omwille van de inhoud van de cursus). Een Instructeur diploma blijft een hoger diploma dan een initiator diploma.

SENIORS

NationaalLandelijkProvinciaal
SeniorsTrainer ATrainer BGeen diploma


Voor assistent-coaches geldt de regel benodigde diploma headcoach - 1. Dat wil zeggen op nationaal niveau een trainer B, op landelijk niveau Instructeur, op provinciaal niveau is er geen diploma vereist.

OPMERKING:

Een coach die nog niet over het juiste diploma beschikt, kan een stagevergunning aanvragen om een ploeg te kunnen coachen waarvoor een hoger diploma vereist is (max. 2 niveaus hoger). Meer informatie over stagevergunningen en verlengingen kan je hier terug vinden.

JEUGD

Elke jeugdcoach dient per basketbalseizoen minstens 1 bijscholing/coachesclinic (van min. 1 uur) te volgen om een technische vergunning aan het basistarief te verkrijgen. De bijscholing/coachesclinic moet erkend zijn door Basketbal Vlaanderen of de Vlaamse Trainersschool. Voor andere bijscholingen dient goedkeuring gevraagd te worden bij het departement trainers. De bijscholingen gevolgd tussen 1 juli 2024 en 30 juni 2025 zijn geldig voor de bijscholingsplicht van seizoen 2024-2025.

JONGENS

Niveau 1Niveau 2Niveau 3Niveau 4
U21Trainer ATrainer B

Initiator (hoge doelen)

Geen diploma
U18Trainer BTrainer BInitiator (hoge doelen)Geen diploma
U16Trainer BInstructeurInitiator (hoge doelen)Initiator (lage of hoge doelen)
U14-InstructeurInstructeurInitiator (lage of hoge doelen)

MEISJES

Niveau 1

Niveau 2Niveau 3
U19Trainer BInstructeurGeen
U16Trainer BInstructeurInitiator (lage of hoge doelen)
U14InstructeurInstructeurInitiator (lage of hoge doelen)

MINIBASKETBAL

Niveau 1

Niveau 2Niveau 3Niveau 4
U12--Initiator (lage doelen)Initiator (lage doelen)
U10--

Initiator (lage doelen)

Initiator (lage doelen)
U8---

Initiator (lage doelen)

Voor assistent-coaches geldt de regel: benodigde diploma headcoach - 1. Dus trainer B als headcoach trainer A nodig heeft, instructeur als headcoach trainer B nodig heeft, initiator als headcoach instructeur nodig heeft en Start 2 Coach als headcoach initiator nodig heeft. In de reeksen waar geen diploma vereist is, hoeft de assistent-coach ook geen diploma te hebben.

OPMERKING:

Een coach die nog niet over het juiste diploma beschikt, kan een stagevergunning aanvragen om een ploeg te kunnen coachen waarvoor een hoger diploma vereist is (max. 2 niveaus hoger). Meer informatie over stagevergunningen en verlengingen kan je hier terug vinden.


Veelgestelde vragen over de bijscholingsplicht

Wat is de bijscholingsplicht? Open Dicht

Wanneer moet je de bijscholing volgen? Open Dicht

Waar kan je zien of je in orde bent voor de bijscholingsplicht? Open Dicht

Is er ook bijscholingsplicht voor coaches van seniorsteams? Open Dicht

Welke bijscholingen komen in aanmerking? Open Dicht

Wat als ik toch geen bijscholing volg? Open Dicht