Ga verder naar de inhoud

Stagevergunning

Op deze pagina vind je de mogelijkheden tot het aanvragen van een stagevergunning wanneer je nog niet beschikt over het vooropgestelde diploma.

Wat is een stagevergunning?

Een stagevergunning is een document waarmee een coach (vanaf 16 jaar) minimum 1 seizoen lang een ploeg op niveau van één of max. 2 hogerliggende diploma's mag coachen zonder dat hij/zij het diploma voor dat niveau heeft.

Binnen basketbal zijn er 4 diploma's: INITIATOR (lage of hoge doelen) (C) => INSTRUCTEUR (B2) => TRAINER B (B1) => TRAINER A

Stagevergunning 2 niveaus hoger

Coaches die een stagevergunning op 2 niveaus hoger aanvragen, moeten na één seizoen minstens het diploma van 1 niveau hoger behalen om een verlenging te kunnen krijgen van de stagevergunning.

Voorbeeld 1: Een coach zonder diploma vraagt een stagevergunning B2 aan. Met die stagevergunning kan hij/zij een team op Instructeur niveau coachen. Als hij/zij het jaar nadien verder wenst te coachen op dat niveau, moet hij/zij na 1 seizoen minstens het initiator diploma behaald hebben.

Voorbeeld 2: Een coach met een initiator diploma vraagt een stagevergunning B1 aan. Met die stagevergunning kan hij/zij een team op Trainer B niveau coachen. Als hij/zij het jaar nadien verder wenst te coachen op dat niveau, moet hij/zij na 1 seizoen minstens het Instructeur diploma behaald hebben.

Stagevergunning 1 niveau hoger

Coaches die een stagevergunning op 1 niveau hoger aanvragen, moeten na één seizoen minstens één module (inclusief examens) afleggen van een hogerliggend diploma om een verlenging te kunnen krijgen van die stagevergunning. De opleiding kan op die manier over 4 seizoenen heen verspreid worden. Bv. seizoen 1: module 1, seizoen 2: module 2, enzoverder.

Voorbeeld 1: Een coach zonder diploma vraagt een stagevergunning C aan. Met die stagevergunning kan hij/zij een team op initiator niveau coachen. Als hij/zij het jaar nadien verder wenst te coachen op dat niveau, moet hij/zij na 1 seizoen minstens één module (inclusief examens) van de initiatoropleiding afgelegd hebben.

Voorbeeld 2: Een coach met een initiator diploma vraagt een stagevergunning B2 aan. Met die stagevergunning kan hij/zij een team op Instructeur niveau coachen. Als hij/zij het jaar nadien verder wenst te coachen op dat niveau, moet hij/zij na 1 seizoen minstens één module (inclusief examens) van de Instructeur opleiding afgelegd hebben.

De stagevergunningen zijn ingevoerd zodat coaches de tijd hebben om hun diploma te behalen en intussen de nodige ervaring kunnen opdoen.

Tijdens de termijn van de stagevergunning worden de coaches opgevolgd en begeleid door een mentor naar keuze. Enige voorwaarde is dat de mentor reeds beschikt over het diploma van hetzelfde of een hoger niveau dan waarvoor de stagevergunning wordt aangevraagd.

De ingevulde documenten mogen vanaf 1 juli 2024 via mail gestuurd worden naar Sara

Sara De Coussemaker

Sara De Coussemaker

Administratief medewerker