Ga verder naar de inhoud

Wouter Van Hoorne is de nieuwe manager officials bij Basketbal Vlaanderen

31 januari 2024
Basketbal Vlaanderen

Vanaf donderdag 1 februari 2024 gaat Wouter Van Hoorne aan de slag als de Manager Officials bij Basketbal Vlaanderen. Wie Wouter is en waar hij voor staat, kan je in onderstaand nieuwsbericht lezen!

Achtergrond

"Als Master in de Lichamelijke Opvoeding ben ik 10 jaar leerkracht geweest in het secundair onderwijs", opent hij. "In september 2015 werd ik aangesteld als directeur van Athena campus Heule & CLW waar ik verantwoordelijk was voor 500 leerlingen en leiding gaf aan 70 personeelsleden. Sinds 1 september 2021 ben ik opleidingsmanager aan de Hogeschool West-Vlaanderen, waar ik verantwoordelijk ben voor de beleidsuitvoering, de kwaliteit en de inhoud van een cluster van opleidingen (lerarenopleidingen). Ik zet in op cross-horizontale samenwerkingen in onderwijs en onderzoek met oog op een efficiënt middelenbeheer en effectieve onderwijsorganisatie. Hierbij draag ik zorg voor een optimale personeelsinzet en haalbare werkorganisatie. In deze laatste 2 werkervaringen stond het managen van een veranderingsproces ook centraal. Leiding geven, coördineren en beleid voeren heeft me altijd al geboeid. Dit zowel in de werkcontext als in de vrije tijd. Het aansturen, opvolgen, motiveren en ondersteunen van medewerkers via een open maar duidelijke communicatie is de voorbije 8,5 jaar een dagdagelijkse taak geworden."

Manager Officials

"Als manager officials ga ik vanaf 1 februari dan ook de uitdaging aan om samen met alle stakeholders, actoren, medewerkers en scheidsrechters de werking van het departement scheidsrechters binnen Basketbal Vlaanderen verder te optimaliseren", gaat hij verder. "De uitbouw van een strategisch meerjarenplan, het uittekenen van een duidelijke structuur met daaraan verbonden processen alsook de instroom vergroten, gekoppeld aan het verhogen en verder borgen van kwaliteit op alle niveaus zijn prioriteiten. Vertrekkend vanuit een duidelijke visie en beleid gekoppeld aan een heldere en transparante structuur waarin de juiste mensen met de juiste competenties op de juiste plaats aan het werk zijn, ben ik ervan overtuigd dat toekomstgericht heel veel mogelijk is. Met de uitrol van duurzame nieuwe initiatieven en het durven ‘out of the box denken’ kunnen opportuniteiten verwezenlijkt en zelfs quick wins gerealiseerd worden. Zo krijgen we bijvoorbeeld wekelijks te kampen met het feit dat niet alle (jeugd)wedstrijden voorzien kunnen worden van officiële scheidsrechters. Een oproep om hier samen werk van te maken en deze realiteit een antwoord te bieden. Tot slot ben ik binnen de basketbalwereld zelf al 20 jaar actief als scheidsrechter maar ook als coach. Ik ken de noden en uitdagingen die ons op vandaag, maar ook in de toekomst, te wachten staan. Ik ga deze, samen met jullie allen, met heel veel enthousiasme en gedrevenheid tegemoet."

Contact

Heb je vragen voor Wouter? Dan kan je hem bereiken op zijn mailadres via de volgende link.

WVH kopie

Gerelateerd nieuws

Groot tekort aan sportinfrastructuur vormt bedreiging voor sterke ledengroei in basketbal

22 februari 2024
Basketbal Vlaanderen
De Vrije Universiteit Brussel voerde in opdracht van Basketbal Vlaanderen en Volley Vlaanderen een onderzoek naar de intenties van de clubs…

Reactie na fysiek geweld ten opzichte van scheidsrechters

30 januari 2024
Basketbal Vlaanderen
Basketbal Vlaanderen reageert na het incident van fysiek geweld ten opzichte van scheidsrechters.

De Inspiration Day op maandag 1 mei gaat online door. Registreer nu!

21 april 2023
Basketbal Vlaanderen
De Inspiration Day zal op 1 mei online plaatsvinden, in plaats van de fysieke versie in Affligem.