Het normale traject:

INITIATOR  >  INSTRUCTEUR B  >  TRAINER B  >  TRAINER A

VAN INITIATOR TOT TRAINER A

Het Initiator diploma is de basis voor alle andere diploma's. De deelname aan een cursus is telkens onderworpen aan voorwaarden. Zo moet je telkens het voorgaande diploma behaald hebben voordat je kan deelnemen aan een volgende cursus.

Iedereen die 17 jaar wordt in het kalenderjaar waarin de cursus start, kan deelnemen aan de cursus Initiator Basketbal.

ZOEK EEN TRAINERSCURSUS
Alle cursussen bestaan uit 4 modules, voor elk diploma met een voorop vastgesteld aantal (les)uren:

 • Algemeen Gedeelte (Module 1)
 • Sporttechnische module (Module 2) 
 • Didactisch-methodische module (Module 3)
 • Stagemodule (Module 4)
  Module 1 Module 2 Module 3 Module 4 Totaal
Initiator
 • Didactiek (7u)
 • Veilig sporten preventief luik (4u)
 • Veilig sporten curatief luik (4u)
 • Introductie tot de initiatoropleiding (1u)
 • Basketbal Vlaanderen @ Work (3u)
 • Inleiding tot multimove ifv basketbalclubs (5u)
 • Balschool (2u)
 • Drie tegen drie (16u)
 • Arbitrage bij basketbal I (3u)
 • Begeleiding en didactische oefeningen basketbal (balschool, 3 tegen 3 en tornooiorganisatie) (25u)
 • 1 week kijkstage bij een U8 of U10-coach
 • 1 trainingsvoorbereiding maken + effectief de training geven
 • Foto's maken of filmen van de training
 • Zelfreflectie maken van de training
 • Feedback- en reflectiemomenten Stage
 • 12u
82u
Initiator Rolstoelbasketbal
 • Didactiek (7u)
 • Veilig sporten preventief luik (4u)
 • Veilig sporten curatief luik (4u)
 • Introductie tot de initiatoropleiding (1u)
 • Basketbal Vlaanderen @ Work (3u)
 • Omgaan met rolstoelbasketters (7u)
 • Lichaamsbeheersing en rolstoelbeheersing in basketbal (3u)
 • Balschool (2u)
 • Drie tegen drie (Rolstoelbasketbal) (16u)
 • Arbitrage bij basketbal I (3u)
 • Begeleiding en didactische oefeningen rolstoelbasketbal (balschool, 3 tegen 3 en tornooiorganisatie) (25u)
 • 1 week kijkstage bij een rolstoelbasketbalcoach
 • 1 trainingsvoorbereiding maken + effectief de training geven
 • Foto's maken of filmen van de training
 • Zelfreflectie maken van de training
 • 8u
77u
Instructeur B
 • Duiding bij de opleiding Instructeur B (0,5u)
 • Anatomie (6u)
 • Communicatie (2u)
 • Motorisch leren (6u)
 • Ontwikkelingsleer (6u)
 • Introductie tot de opleiding Instructeur B (1u)
 • Visie over de jeugdopleiding basketbal tot U14 (2u)
 • Bouwstenen van het spelen van de 5 tegen 5 basketbal op niveau 1 (9u)
 • Bouwstenen van het spelen van de 5 tegen 5 basketbal op niveau 2 (9u)
 • Bouwstenen van het spelen van de 5 tegen 5 basketbal op niveau 3 (7u)
 • Specifieke basketbal conditie - jeugd U14 (5u)
 • Arbitrage bij basketbal II (3u)
 • Talentidentificatie voor basketbal U14 (3u)
 • Intervisiemomenten Instructeur B Basketbal (3u)
 • Begeleiding Instructeur B Basketbal (8u)
 • Didactische oefeningen basketbal 5 tegen 5 (niveaus 1, 2 en 3) (24u)
 • Competentieontwikkeling (2,5u)
 • Jezelf laten filmen tijdens het coachen van een wedstrijd
 • Zelfreflectie maken van deze wedstrijd
 • Analyse van spelsituaties + verwerking in een weekplan
 • Opstellen persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)
 • 15u
 • Feedback en reflectiemomenten stage (4u)
116u
Trainer B
 • Duiding bij de opleiding Trainer B (0,5u)
 • Fysiologie en sportfysiologie (8u)
 • Sportpsychologie en coaching (4u)
 • Trainingsmethodiek (8u)
 • Biomechanica (2u)
 • Introductie tot de opleiding Trainer B (1u)
 • Intervisiemomenten Trainer B Basketbal (6u)
 • Wetenschappelijke begeleiding in basketbal (2u)
 • Visie over de jeugdopleiding basketbal tot U21 (2u)
 • Talentidentificatie en positie specifieke kenmerken: Guard-Forward-Post (15u)
 • Spelbeheersing: Bouwstenen van het spelen van de 5 tegen 5 op niveau 4 (12u)
 • Spelbeheersing: Bouwstenen van het spelen van de 5 tegen 5 op niveau 5 (12u)
 • Spelbeheersing: Bouwstenen van het spelen van de 5 tegen 5 op niveau 6 (9u)
 • Spelbeheersing: Bouwstenen van het spelen van de 5 tegen 5 op niveau 7 (7u)
 • Specifieke basketbal conditie - jeugd U14-U21 (9u)
 • Arbitrage bij basketbal III (3u)
 • Begeleiding Trainer B Basketbal (4u)
 • Didactische oefeningen Trainer B Basketbal (25u)
 • Didactische oefeningen conditionele aspecten Trainer B Basketbal (4u)
 • Competentieontwikkeling (4u)
 • 8 uur observeren van een coach die een landelijke ploeg coacht
 • Jezelf laten filmen tijdens het coachen van 2 wedstrijden
 • Zelfreflectie maken over het coachen van deze wedstrijden
 • Analyse maken van 2 spelers
 • Opmaken van een persoonlijk ontwikkelingsplan
 • 20u
 • Feedback en reflectiemomenten Stage (4u)
159,5u
Trainer A
 • Duiding bij de opleiding Trainer A (1u)
 • Meten en evalueren van het prestatievermogen (6u)
 • Conditionele aspecten van sportbeoefening op hoog niveau (12u)
 • Plannen en periodiseren (6u)
 • Medische aspecten van sportbeoefening op hoog niveau (5u)
 • Mentale aspecten van sportbeoefening op hoog niveau (5u)
 • Introductie tot de opleiding Trainer A (2u)
 • Talentontwikkeling en carri√®rebegeleiding in basketbal (6u)
 • Collectieve wedstrijdanalyse Trainer A Basketbal (9u)
 • Wetenschappelijke begeleiding in basketbal op topniveau (2u)
 • Feedback- en reflectiemomenten Stage Trainer A Basketbal (15u)
 • Competentieontwikkeling van de Trainer A Basketbal (10u)
 • Arbitrage bij basketbal IV (3u)
 • Een basketbalvisie bij elite jeugd en seniors (7u)
 • Lichaamsbeheersing en balbeheersing bij elite jeugd en seniors (10u)
 • Spelbeheersing: 5 tegen 5 op niveau Trainer A Basketbal: man to man (18u)
 • Spelbeheersing: 5 tegen 5 op niveau Trainer A Basketbal: zone (12u)
 • Spelbeheersing: 5 tegen 5 op niveau Trainer A Basketbal: elite jeugd (10u)
 • Mentale beheersing: action type en mentale weerbaarheid (6u)
 • Specifieke basketbalconditie: elite jeugd en seniors (19u)
 • Wedstrijdcoaching Trainer A Basketbal (11u)
 • Didactische oefeningen Trainer A Basketbal (20u)
 • Didactische oefeningen conditionele aspecten Trainer A Basketbal (4u)
 • 30u kijkstage
 • 70u stage bij eigen ploeg waarbij een portfolio wordt bijgehouden
299u

Meer info over de trainerscursussen in 2020 vind je hier en op de website van VTS